Introductie

Ik schreef een boek, 'Eenvoudig Gelukkig', maar aan het schrijven van een boek zit een begin en een einde. Op deze website ga ik verder.

Ik schrijf over hetzelfde thema; met weinig middelen veel kwaliteit van leven hebben.
Op elke denkbare manier.

Voeding neemt hierbij een belangrijke plaats in en verder komt zoveel mogelijk aan bod van alles wat het leven mooi maakt. 
Op de eerste plaats gaat het over het leven van Henk en mij maar de invloed van het jarenlang mensen intensief begeleiden zal doorklinken. 
Ook is er steeds meer in de wereld waar wij ons zorgen over maken en neemt vrijheid, bewust leven, zelfbeschikkingsrecht, goed voor jezelf en voor al wat leeft te zorgen veel plaats in.
Net zoals kunst en taal (boeken!).
Er is altijd een spirituele/religieuze achtergrond. Niet van buitenaf, maar van binnenuit.
Ik hoop u te stimuleren en te inspireren. Niet alleen door eigen ervaringen, ook door af en toe een vraag aan u te stellen en voorbeelden te geven.
En natuurlijk staan hier, net zoals in het boek heel veel recepten. Recepten die eenvoudig, gezond (al is dat een relatief begrip), budgetvriendelijk en bovenal lekker zijn. 

Ik schrijf alles vanuit liefde voor u, voor dieren en voor de aarde.

Veel foto's zijn van onszelf, maar ik maak ook regelmatig gebruik van Pixaby en vermeld dan de naam of het nummer van de fotograaf. U kunt daar meer foto's van die persoon vinden.

Als u een inhoudelijke vraag heeft, of iets positiefs wilt toevoegen, schrijft u mij.
toordehaas@hotmail.com


Opleiding
• Internationale Quakerschool Beverweerd te Werkhoven
• Vormingsklas te Amsterdam (hier kreeg ik voedingsleer, wat veel invloed heeft gehad)
• Sociaal/diakonaal jaar te Utrecht
• HBO Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht
  met als specialisatie therapie en taalexpressie
• Therapie opleiding bij de NFPN, inclusief medische vakken

Cursussen met getuigschrift of diploma
• Verschillende vormen van gesprekstraining
• Automutilatie bij mensen met een verstandelijke beperking
• Kruidengeneeskunde bij het CIVAS

Vanuit een grote interesse
• Spiritualiteit, in al zijn facetten 
• Verschillende cursussen kunstgeschiedenis
• Intensief bezig met natuurlijke voeding, al tientallen jaren. In zijn algemeenheid en vooral welk 
  product is waar heilzaam voor? 
• Gerichtheid op kwaliteit ipv kwantiteit, in alles!

Werk
• Gemeenschapsleidster in ‘Het Dorp’ te Arnhem
• Vanaf 1980 Taalexpressie-cursussen door heel Nederland (vooral in Gelderland)
• Projecten op een HAVO in Doorwerth
• Een groepje ouderen heeft onder mijn begeleiding een boek over hun leven geschreven
• NVSH:Telefonische, seksuele hulpverlening, informatie geven over alles omtrent
  seksualiteit, en winkelwerk bij de Nederlandse Vereniging  voor Seksuele Hervorming in 
  Utrecht. Ik ben altijd telefonische hulp blijven geven.
• Begeleiding van docenten. Een voorbeeld; hoe ga je om met de seksualiteit van 
  leerlingen?
• Dennendal, waar ik mensen met een intellectuele beperking begeleidde en stimuleerde in 
  hun kwaliteiten
• Themalessen en cursussen met taal, of  beeldende kunst als uitgangspunt en gericht op 
  de persoonlijke beleving van  de deelnemers       
• Het geven van lezingen in gevangenissen en onderwijsinstituten over mijn praktijk
• Vanaf 1990 had ik een eigen praktijk voor inzichtbegeleiding aan huis
• Vanaf 2005 is dat volledig telefonisch.