zondag 26 september 2021

Eindelijk meer nuance!

Ik kan u niet zeggen hoe blij ik ben.
Ik vond steeds alle corona informatie (zeer) eenzijdig of extreem. Eindelijk komt er niet alleen in media waar je alles zelf op moet zoeken, maar ook in landelijke kranten meer aandacht voor mensen met een andere visie en een ander gevoel. Het wordt empathischer. Zelfs in de Volkskrant, waarvan ik vond dat die alleen maar zeer nadrukkelijk een kant benadrukte, las ik nu een stuk dat voor nuance zorgt. Het doet me zo goed, dat ik tranen voel prikken. 
Er wordt zoveel geschreeuwd, er is zo weinig openheid aan beide kanten. Bij de mensen met wie wij omgaan is het anders, daar is wel wederzijds respect (anders zouden we ook niet met ze omgaan). Op sommige plekken zag of las ik wel andere meningen en invoelende reacties, nu.nl bijvoorbeeld. Dat was al een verademing, maar het bleef klein en deels onzichtbaar. Zo anders dan de boodschappen die elke dag maar weer als een mantra opgedrongen werden. Het verandert, Goddank. 

Ik wilde de link doorgeven maar dan is het niet voor iedereen te lezen dus ik ga dit hele artikel kopiëren. Het gaat niet alleen over 'de pas', maar ook over de dramatische bezuinigingen in de gezondheidszorg.
Er staat een foto bij van mensen met hun mobiel voor het Van Goghmuseum, onbegrijpelijk want voor een museum hoef je geen coronapas te hebben omdat het publiek doorstroomt.
Dan nu het artikel:


"Opinie: De coronatoegangspas berokkent ons grote schade

De coronapas is ingevoerd. Hiermee nemen we een onverantwoord groot risico met onze samenleving én onze democratische rechtstaat. We doen er verstandig aan dit glibberige pad per direct te verlaten.
Aart Nederveen, Yke Bauke Eisma en Anton van den Beukel 25 september 2021, 09:00

Bijna 2 miljoen mensen hebben zich om allerlei redenen niet laten vaccineren. Met de invoering van de coronapas wordt er misschien wat ‘vaccinatieterrein’ gewonnen, maar de overwinning zal een pyrrusoverwinning zijn. Wellicht dat een aantal ongevaccineerden zich onder druk van de maatregelen alsnog zal laten vaccineren, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk niets veranderen aan hun inhoudelijke standpunt. De regering wint met de pas geen harten. Integendeel, willens en wetens staat ze toe dat een toch al krakende samenleving verkilt.
Om ons heen zien wij dat het coronadebat leidt tot beschadigde vriendschappen en familierelaties en verwijten over en weer. Een als heroïsch voorgestelde strijd met een virus, ontaardt nu in een strijd met elkaar. Is dit echt de samenleving die we willen?

Redelijke alternatieven
Er zijn zoveel redelijke alternatieven voor de weg die onze regering nu inslaat, dat het onbegrijpelijk is wat nu gebeurt. Een alternatief is goed kijken naar de reële dreiging en onderscheid maken naar risicogroepen en die bescherming aanbieden.

Daarnaast zou onze regering zich sterk kunnen maken voor een andere inrichting van de zorg. Want ons zorgstelsel lijkt inmiddels de kern van het probleem. We sturen in de zorg zo nadrukkelijk op financieel rendement dat we er niet in slagen om een relatief eenvoudig capaciteitsprobleem op te lossen. Een stelselverandering lijkt een lange termijnoplossing. Maar tijdelijke coronaziekenhuizen waar we het personeel bijvoorbeeld dubbel betalen, zouden alvast veel problemen kunnen oplossen.

Alle opmerkingen ten spijt dat het lastig is om personeel te vinden, blijft het een feit dat we in de afgelopen 10 jaar meer dan tienduizend zorgmedewerkers naar huis hebben gestuurd.
Wegbezuinigd. Ironisch en pijnlijk tegelijk is dat de onderhandelingen over de cao voor zorgpersoneel al maanden muurvast zitten.

Voor- en nadelen
Als je als samenleving een coronapas invoert, moet je heel zeker zijn van de voordelen. Weten we inmiddels echt zeker dat de voordelen van deze pas opwegen tegen de nadelen? In het Verenigd Koninkrijk is besloten de pas niet in te voeren. De voordelen zijn te onduidelijk. In Denemarken schrappen ze de reeds ingevoerde pas. Formeel vanwege de hoge vaccinatiegraad. In werkelijkheid omdat de toegevoegde waarde nihil is.


Er zijn ook hier weinig medici die echt geloven dat de pas een positieve bijdrage aan de publieke gezondheid gaat leveren. Wel is vrijwel iedereen het erover eens dat er een vorm van schijnveiligheid wordt geïntroduceerd. Ook gevaccineerde mensen blijken (helaas) besmettelijk te kunnen zijn.

Naast de verkilling van de samenleving en de onduidelijke voordelen, zal de coronatoegangspas ook de sociaaleconomische tweedeling in onze samenleving verder vergroten. Of je je als ongevaccineerde laat testen zal onder andere gaan afhangen van je economische situatie. De testlocaties zitten voor de meeste mensen niet om de hoek. Gemakshalve lijken we bij de invoering van de coronapas te zijn vergeten dat mensen met een krappe beurs ook een beperkte actieradius hebben. De coronatoegangspas sluit arme mensen harder uit dan rijkere mensen.

De olifant in de kamer is bovendien de relatief grote groep Nederlanders van allochtone komaf die zich niet wil laten vaccineren. Naast verdere sociaaleconomische tweedeling nemen we met de invoering van de coronapas zodoende ook nog eens het risico van etnische tweedeling op de koop toe.


Consensus
Het lijkt erop dat we hard op weg zijn te vergeten dat democratie niet gaat om winnen (de helft + 1), maar om het bereiken van brede consensus. Anders gezegd: democratie gaat om gelijkspelen. Nu wordt geprobeerd te winnen ten koste van alles, zelfs van de spelregels – onze grondrechten.

Onze overheid gaat steeds verder in haar pogingen om grip te krijgen op haar burgers. In een democratie, waarbij de macht bij het volk ligt in plaats van bij de overheid, is dit de omgekeerde wereld. In een democratie dient de overheid het volk in plaats van dat zij het beheerst. De invoering van de coronapas zet ongelooflijk veel zaken in onze samenleving onnodig op scherp. Zozeer zelfs dat we met elkaar de deur naar geweld op een kier zetten; getuige de ontluisterende, maar ook te verklaren oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Het is tijd dat we deze ontwrichting van onze samenleving met alle gevaccineerden en ongevaccineerden samen stoppen.

Aart Nederveen is hoogleraar UvA/Amsterdam UMC, Yke Bauke Eisma is universitair docent TU Delft en Anton van den Beukel is jurist en ondernemer."

Ik ken verschillende gevaccineerde mensen die besmet zijn en erg ziek zijn geweest. De man van de huisarts bijvoorbeeld. Hoe naar ook voor hem, het relativeert 'heilige' beslissingen.

Ik geef toch ook nog de link door.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-de-coronatoegangspas-berokkent-ons-grote-schade~b80f8493/

zondag 19 september 2021

Opprikkelateur en tomaatjes

Goedemorgen allemaal,
Geen idee waarom maar op zaterdagavond word ik als vanzelf vaak nostalgisch. Ik had al reclames van vroeger gezien. Van Verkade, waar met een vinger stevig  over het zilverpapier werd gewreven waardoor het woord verkade zichtbaar werd. Dat herinner ik me. Net zoals de muziek die bij Grolsch hoorde en waar ik zelfs een langspeelplaat van had. Ik was gek op die muziek. Nu raakte het me ook op een andere manier. Vervlogen tijden, die weer even melancholisch levend worden.
En toen zag ik dit leuke filmpje. Het einde is idioot natuurlijk, hoe kwamen mensen erbij om dat te doen? Maar het zorgde voor een opprikkelateur en een beroep met zulk nuttig werk en zo'n mooie naam ...
https://www.youtube.com/watch?v=FxlD9oKba3c

Aan de plant, waar ik vaak van geplukt heb hangen nog tomaatjes. Deze plant liet ik hangen. Er hangt al veel te wachten en er komt meer.Ik wens u een heel fijne zondag!

zaterdag 18 september 2021

Gevlekte aronskelk en vlinders

Laatst zagen we deze bijzondere bloemen toen ze een beetje in bloei waren maar nu zijn ze volledig in bloei.
Ik heb ze nog nooit gezien, terwijl ze hier nu vlakbij groeien. Waar komen ze opeens vandaan? De natuur zit altijd vol verrassingen. Henk heeft het opgezocht, gevlekte aronskelk.
De naam ken ik wel en ik wist op een of andere manier ook dat ze giftig zijn. Heel erg giftig. Over de natuur gesproken, vanmorgen hoorde ik bij het boekenprogramma / weekendnieuws, 
dat bepaalde vlinders heel ver vliegen. Er zijn trekvogels, maar ook trekvlinders. Ik hoorde maar een stukje van het onderwerp dus ik kijk even bij de vlinderstichting:
"Begin mei is de tijd dat ze vanuit het zuiden ons land binnenkomen. Net als vogels kunnen trekvlinders vele duizenden kilometers vliegen!

Trekvlinders die je in Nederland kan zien zijn de atalanta, de distelvlinder, de oranje luzernevlinder, de gele luzernevlinder en de overdag actieve nachtvlinders gamma-uil en kolibrievlinder. Ze trekken in het najaar weg uit ons land. Ze vliegen naar zuidelijker streken, zoals Frankrijk, Portugal, Spanje of Marokko. Een individuele vlinder maakt een enkele reis: ze planten zich in Zuid-Europa voort en sterven vervolgens.
Door de klimaatverandering blijven overigens steeds meer vlinders hier."

Er is al lang belangstelling voor trekvlinders.
"Tussen 1930 en 1950 ontstond er in Europa grote belangstelling voor het verschijnsel vlindertrek. In 1940 werd, bij wijze van proef, een landelijke trekvlindertelling georganiseerd. Ondanks de oorlog was dit zo succesvol dat dit het begin vormde van de jaarlijkse trekvlinderregistratie."

De distelvlinder is ook een trekvlinder. Deze kan nog slechter tegen kou dan de veel voorkomende atalanta. Distelvlinders overwinteren vooral in Noord-Afrika. De hoeveelheid distelvlinders die jaarlijks Nederland bereikt wisselt sterk. Uit onderzoek blijkt dat hoge aantallen distelvlinders vaak samenvallen met veel Saharazand in Noord-Europa: vlinders hebben dan letterlijk de wind in de rug.  

Veel of weinig?
Op zulke topjaren komen er in het voorjaar heel veel vlinders aan. Na de voortplanting kunnen we er dan in augustus vele duizenden te zien krijgen. In andere jaren halen maar erg weinig vlinders de overtocht van Afrika naar ons land en dan is het een schaarse soort waarvan je al blij bent dat je er in augustus eentje ziet.

Ik ben dol op vlinders. Ze ontroeren me, zo mooi. Als u deze foto 2x vergroot kunt u de haartjes heel goed zien. Ik heb niets met (alleen) de evolutieleer en als ik naar zoveel schoonheid kijk ...


(foto Irene Wirsing)


Het is heel belangrijk om planten en bloemen in de tuin of op het balkon te hebben waar de verschillende soorten (rups) op af komen. Ze hebben hun eigen voorkeur. Ik zag een lijstje bij de vlinderstichting:

Brandnetel (atalanta en distelvlinder)
Distels (distelvlinder)
Braam, walstro, klaver (gamma-uil)
Walstro (kolibrievlinder)
Vlinderbloemigen, waaronder luzerne, wikke en klaver (oranje en gele luernevlinder)

Ecoloog Kas Veling die in het programma was vertelde over de atalantavlinders en dat hij bloembakken met brandnetels heeft. Dat vind ik leuk, meestal doen mensen er alles aan om brandnetels weg te krijgen (wij deden dat niet) en hij zorgt er juist voor de atalantavlinders aan hun trekken komen.  
Mocht u het fragment willen horen:


donderdag 16 september 2021

De kunst van het herstellen

Ik las via Topics in Vlaamse krant De Morgen over de innige vriendschap van een moeder van een Jihadist en de moeder van slachtoffer van een terreuraanslag. Het was liefde op het eerste gezicht zeggen ze. Ze willen heel graag dat hun vriendschap iets voor anderen betekent. "Dit gaat over de kunst van het herstellen". 
Als ik zoiets lees word ik intens gelukkig. Het gaat zoveel dieper dan welke afschuwelijke gebeurtenis ook. Het gaat over liefde en dat wat bindt. Overstijgend.
Ze schreven hier een boek over: Alle moeders wenen dezelfde tranen is uitgegeven  is uitgegeven bij Uitgeverij Epo. Al weet ik niet of u het kunt lezen (bij mijn broer in Canada lukt het niet om een krantenartikel te lezen). Het hangt er vanaf of u een krantenabonnement heeft. Toch doe ik het want dit interview op zich vertelt al zoveel.


zondag 12 september 2021

Vandaag

De dag begon zo heerlijk. In alle vroegte gepraat over vroeger. Henk in zijn pyjama en ik in mijn nachtponnetje. Ik vertelde over de gasten die vroeger bij ons kwamen en hoe dat ging. En wat een ander leven wij leiden. Tegengesteld. Er kwam zoveel boven en Henk vertelde over zijn moeder, hoe ze haakte, borduurde en breide. Ook hadden we het over de 10 geboden, over inspiratie, over innerlijke kennis, over creativiteit en over veel meer.

Om 11 uur waren we in het Museum in Eelde, een van onze lievelingsmusea. Ook omdat het klein en overzichtelijk is. Er waren o.a. schilderijen van Diederik Kraaijpoel, die lesgaf op de kunstacademie waar Henk op heeft gezeten. We zagen kleurpotloodtekeningen van ... ja, van wie, ik weet het niet meer. Een vrouw en een man. Ik heb dit nooit eerder gezien. Het was zo verfijnd, echt prachtig.

donderdag 9 september 2021

paddestoelen

Er staat een enthousiast artikel over paddenstoelen in Trouw. Overal in Europa snijden mensen paddenstoelen af (rapen kastanjes en plukken bessen), maar in Nederland mag het niet. Het gebeurt al, maar leg nog veel meer eetbare bossen* en velden aan, stimuleer alles wat goed is! Dit zeg ik tegen de overheid. Mensen zijn buiten, wat voor alles heilzaam is en komen hierdoor dichter bij de natuur. Dan zal er ook meer respect ontstaan en wordt er liefdevoller mee omgegaan.
Van Staatsbosbeheer mogen we gelukkig wel van alles wat de natuur voorbrengt plukken. Met mate. Nederland is een klein land met veel minder natuur als de ons omringende landen, dus dat begrijp ik. Daarom, leg zoveel mogelijk aan en leer daarnaast kinderen moestuinieren.
Wat paddenstoelen betreft, als je maar weet hoe je moet plukken en ... er veel verstand van hebt. Ik schreef in mijn boek dat je ze niet uit de grond moet trekken, maar altijd af moet snijden zodat het schimmelnetwerk niet beschadigd wordt en dat staat gelukkig ook in dit artikel. Ik wist trouwens niet dat er 5000 soorten in Nederland zijn, waarvan er ongeveer 20 echt giftig zijn. Maar als je weet welke je kan eten, hoe heerlijk, op een geroosterd boterhammetje, door een omelet of in een ragout. 
Dit is een kastanjeboleet. Die hadden we vroeger het meest, samen met eekhoorntjesbrood.dinsdag 7 september 2021

40 jaar samen! Deventer en de achterhoek (het begin)

Gekke naam eigenlijk, achterhoek, voor zo'n prachtig gebied. 

We waren in Deventer, Gorssel, Doesburg en Zutphen

Plaatsen die in verhouding mooi zijn gebleven, een unicum, waar we elke minuut van hebben genoten!


We reden eerst naar Deventer met tussendoor even de benen strekken.
Bij de Waagschaal op het terras als eerste cappuccino met een lekker koekje.
Het was zalig weer en we genoten van het uitzicht op de mooie pandjes, de nog vakantie vierende mensen en de lebberende hond voor ons.
Hij kreeg steeds een schoteltje water.
Na  de lunch naar De Waag, een bepalende beeld voor De Brink in Deventer. Binnen zagen we hoe het is geweest en er hing kunst van o.a. Han van Meegeren. Vervalser, maar een goede schilder, anders kon hij ook niet vervalsen.em 
Toen ik net op hem zocht kwam ik hem al schilderend tegen,'Jezus in gesprek met de schriftgeleerden'  in 1945. Ik heb hem nooit gezien, al herinner ik me dat er jaren geleden een documentaire over hem is geweest.


Dat het 'Het laatste avondmaal' van hem hier hangt was wel heel bijzonder vond ik. Wie de meneer ernaast is weet ik niet meer, maar het laat zin wat voor goede schilder het was.


Op onze mooie kamer eerst een dutje gedaan en toen ons traditionele kopje koffie en thee op het terras.
Het was warm dus verhuisd naar een schaduwplekje, met boek uiteraard.
Het duurde 'even' voordat de versnapering kwam want er was een lief meisje die alles erg ingewikkeld vond. Er zat een groepje engels sprekende mannen, met een Nederlandse zakenvrouw en wat zij vroeg (niets geks in deze tijd, maar voor het meisje was het niet te doen.
Ze bleef lief lachen ...)
Als avondeten hadden we een beker pittige noodles.
Als toetje gingen we voor ijs naar het terras Dat hadden we 's middags gezien en we waren aangestoken.

Na een bad (altijd een van de hoogtepunten van een uitje voor mij) keken we op de laptop naar een aflevering van Jeroen Krabbé over Picasso.
Nog even gelezen en vrij goed geslapen in een fantastisch bed, met veel kussens, ik voelde me een prinses. Tijdens het slapen heb ik trouwens altijd mijn eigen platte kussentje.
We hoopten dat het iets beter zou gaan met Henks allergie, maar nee, het bleef alle dagen een grote rol spelen.
Na een overheerlijk ontbijt op naar Gorssel, eindelijk(!!) naar Museum MORE.
Wat een mooi museum. We hadden er al zo vaak over gehoord. Er was voor het eerst in Nederland een tentoonstelling van Bob Ross, waar Henk weg van is. Ik ook trouwens. We dronken een kopje koffie bij 'Loetje'.
Boven hingen Nederlandse realisten en op een nog een etage hoger hing Konrad Klapheck, vermakelijk.
Het was een heel fijne morgen in een schitterende omgeving. We voelden ons helemaal thuis in al dat moois.
Wat eigenlijk bij MORE hoort is kasteel Ruurlo  Daar hangen veel schilderijen van Carel Willink.
Het was mooi, maar het was er druk en Henk ergerde zich aan de kakelende mevrouwen.
Zijn allergie was sterk en voordat mensen dachten dat er iemand met corona rondliep ... 
Er was ook iemand met een zeer overheersend mierzoet parfum op. We hebben flink doorgelopen en we waren blij toen we weer buiten waren.
Na een dutje weer even op het terras gezeten, maar het waaide zo hard dat alles van tafel werd geblazen.
's Avonds in het restaurant gegeten, met een veel te zoute maaltijd en heel saaie groentes (maken we nooit mee!), maar een overheerlijke crème brûlée, een bolletje ijs en een kletskop. 


De volgende dag naar Doesburg.
Onze antieke TomTom leverde stress op bij Henk. Met af en toe mijn mobiel erbij kwam het uiteindelijk goed.
Door het stadje met de mooie oude geveltjes gelopen en bij de VVV een plattegrond gehaald.
Om 11 uur bij Lalique, waar ik me erg op verheugd had, onder andere omdat onze buurvrouw er zo enthousiast over had verteld.
Ik vond het ook heel erg mooi. Het glas, de sieraden (en ik zag een flesje van mijn zusje haar parfum van vroeger, Je reviens!). 
Rietveld, van Doesburg en meer, maar het was veel te druk en benauwd. 
Voor alles moet je reserveren ivm de pandemie en dat is op zich prettig, maar dit was zo klein.
Aan de overkant van de straat dronken we een kopje koffie en deelden we een zalig hazelnoot gebakje. Daar was ook een tentoonstelling van De Stijl.
Toen ik ging plassen zag ik dat aan de achterkant een kleine binnentuin was, een oase van rust.
Weer gewandeld en in het Gildehof, voormalig terrein van een azijnmakerij (er is nog steeds veel mosterd en azijn te koop) gingen we een kopje mosterdsoep nemen want Doesburg en mosterd horen bij elkaar. Ik denk dat we een uur gewacht hebben wegens personeelsgebrek en toen gebeurde er iets geks, die bepaalde scherpte (ik kan heel goed tegen gewoon scherp) van de mosterd vloog naar binnen tot in mijn hersenen leek het wel.
Ik kon het niet eten. Nog een paar hapje geprobeerd wat ik niet had moeten doen.
Henk vond het ook niet lekker, maar had niet die fysieke reactie.
Zo maak je nooit zoiets mee en zo twee keer achter elkaar.
We moesten toen nog een heeeeeeel stuk naar de auto lopen. Onderweg veel moois gezien, waaronder een kruidentuin.
Broodjes vis als diner 's avonds, mmm. Stukje chocolade bij een kopje Nescafé als toetje.
Lekker vanuit bed naar Camping Coppens gekeken.

Vrijdag was de GROTE dag, 40 jaar samen. 
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Elke dag heerlijk bij elkaar en altijd in alle vrijheid, in alle liefde en met veel wat we delen, waaronder de basis van het bestaan.

We gingen naar Zutphen, met wegafsluitingen, dus heel spannend en lastig voor mijn lieve Henk.We zijn het ook helemaal niet meer gewend, rijden in andere delen van Nederland. Ik hou er ook niet meer van, maar Henk heeft het geweldig gedaan.
Eerst een kopje koffie en toen naar het Henriëtte Polak Museum. Ik heb genoten, maar ook niet helemaal want Henk voelde zich erg beroerd.
Als er bos tegen Zutphen aan zou liggen zou ik er zo willen wonen.
We hebben ter ere van de dag op een sfeervol plekje (Genietcafé)  geluncht met overheerlijke(!!!) soep en taart!
Sowieso heeft heel Zutphen een koesterende sfeer. Op veel muren gedichten, waaronder deze.
U moet erop klikken om het te kunnen lezen.We zouden naar een boekhandel gaan om 'Mijn leven' van Chagall te kopen. Ook over hem maakte Jeroen Krabbé een schitterende documentaireserie.
Henk zag er te veel tegenop want we moesten ook weer teruglopen dus we hebben het niet gedaan. Ik bestel het want het is een cadeautje ter ere van ONZE dag.
's Avonds na lekker gebadderd te hebben, mijn nagels gelakt en een nette jurk aan gedaan.
We aten weer in het hotel (bij het arrangement hoorden 2 diners). Weer, zoals Henk zei de fantasieloze groentes maar we namen wel weer het zalige zelfde dessert.
We wilden in eerste instantie eigenlijk nog naar Deventer voor waar we niet aan toegekomen, maar het was goed zo, we waren voldaan. Nu weer heerlijk thuis.
Een paar dingen waren wat minder, maar terugkijkend blijft het warme gevoel over en waren het heel mooie dagen die we niet zullen vergeten.
 

zaterdag 4 september 2021

Zoet!

 Nu zijn ze gekleurd, hoe mooi geel en niet te vertellen hoe zoet ze zijn, zo heerlijk!
woensdag 18 augustus 2021

Bosbessen

Er zijn nog zoveel bosbessen in het bos dat ik het ondanks de onprettige houding toch niet kon laten om mijn fouragebakje, waar altijd een paar abrikozen, pruimen of dadels in zitten, te vullen. Voor een toetje wachten ze nu in dit mooi beslagen schaaltje.dinsdag 17 augustus 2021

K. Schippers 1936-2021

Liefdesgedicht 


Jij hebt de dingen niet nodig

Om te kunnen zien


De dingen hebben jou nodig

Om gezien te worden


K. Schippers

zondag 15 augustus 2021

15 augustus en twee rare dingen

Zoals elk jaar is 15 augustus voor mij het begin van mijn lange lievelingsseizoen.
En daarmee het begin van een nieuwe fase.

Verder waren er twee rare dingen.
Brood dat een soort jasje aan heeft
Tomaten die al wekenlang groen zijn en een zeer aparte vorm hebben.
Ik heb geen idee of ze ooit gaan kleuren.
Zijn het blijvend groene tomaten? Op zich zijn gewone groene tomaten giftig dacht ik.
Maar er zijn wel bepaalde soorten die groen blijven.
zondag 8 augustus 2021

Wat doet u goed?

Vanmorgen voor het ontbijt liepen we in de plensregen. Het ging zo hard dat we, met paraplu, toch doorweekt waren. Het was zacht, het rook heerlijk en natuurlijk laten we ons niet weerhouden door wat nattigheid. Alleen als het ijzelt doen we dat en verder lopen we gewoon elke dag. Thuisgekomen een droge zachte, soort gekke joggingbroek aan gedaan, die lekker zit. Verse sinaasappelsap, warme broodjes uit de oven, gekookt eitje (voor Henk gebakken) kopje koffie, Trouw. Ons ultieme zondagse ontbijt. 

Wat doet u om gevuld te worden met wat u goed doet, wat u gelukkig maakt? Tegenover alle narigheid in de wereld is het niet alleen verwarmend maar ook noodzakelijk om ons te laven aan schoonheid en om diep naar binnen te gaan en de innerlijke stilte (en liefde) te voelen. Soms kan iets van buitenaf daarbij helpen. Ik had het laatst over Henk Helmantel die dat effect bij mij heeft. Als ik iets religieus lees en het sterk van binnen ervaar, dat geeft me de diepste vrede.
Alles van buitenaf is een ander gevoel maar ook waardevol en voedend en het kan wel aan elkaar haken. Iets heel moois zien of horen. Dit zal altijd terugkomen in wat ik hier schrijf. En ook dan gaat het om de beleving. Het blijft niet buiten me, maar diep in me doet het zijn werk. Hoe belangrijk is het om ditzelfde gevoel te sturen naar alles wat liefde nodig heeft. Hoe erger wat gebeurt hoe meer het juist dat, alleen dat, nodig heeft. Ik ken mensen die vluchten, doen of het allemaal niet bestaat (fantaseer ik ook wel eens over, als ik in mijn bedje lig*). Dat is hun keuze. (Soms kan het tot complotdenken leiden, als er eenzijdige informatie is). Ik denk dat het naast elkaar kan bestaan, al zorg ik af en toe wel dat ik er even minder mee geconfronteerd word, dan is het te veel. Je moet jezelf ook in bescherming nemen. Op alle fronten goed voor onszelf zijn.

Ik fantaseer dan dat ik hoog in de bergen woon, waar niemand kan komen en waar ik volledig zelfvoorzienend ben. Ik ben niet eens zo dol op de bergen, maar op die bergen wel. Daar is ook hei, bos en er zijn glooiende velden :-) Alles wat ik nodig heb is aanwezig. Aan het eind sterf ik dan zachtjes en word ik opgenomen door de natuur. Misschien is er dan ook wel een hond, poes en zijn er kipjes, die nooit ziek zijn en tegelijk met mij gaan.

zaterdag 7 augustus 2021

Snoepen

Snoepen maar zonder dat het 'erg' is. Integendeel, er zit veel goeds in dit taartje. 
Om iets te vieren, of gewoon omdat het heerlijk is!
Een soort snickertaartje. Het is nu rond, maar het kan natuurlijk elke vorm krijgen. U snijdt repen, vierkantjes of punten.

Snickertaartje
In de keukenmachine; 1 1/2 beker cashewnoten, 8 dadels en 3 eetlepels ahornsiroop (of ander vloeibaar zoet) mixen. Stevig in een springvorm of glazen schaal drukken. Ik doe er een bakpapiertje onder. 
Hierop komt een soort karamellaag. 10 dadels pureren met 1 eetlepel ahornsiroop of iets anders, 1/2 beker pindakaas, al dan niet met stukjes pinda en 2 eetlepels plantaardige melk. Koud laten worden. Dan pinda's erin duwen en daarover heen komt een laagje chocolade. Gesmolten chocolade of dit mengen met een eetlepel cacao en een eetlepel kokosolie, of kokosolie, cacao en een siroop. In de diepvries zetten en een half uur van tevoren eruit halen en in punten snijden, of door en door in de ijskast koud laten worden. 

ps
Als u er een plakje afsnijdt ziet u de mooie karamellaag goed. Henk had drie(!) puntjes.vrijdag 6 augustus 2021

Frambozen

Er zijn nog steeds af en toe een paar frambozen. Die struik heeft het zo goed gedaan. Ik hoop dat volgend jaar de braam en bosbes het ook goed doen. We hebben laatst wel bosbessen geplukt, maar de plukhouding is niet goed voor ons. We hadden meer dan genoeg voor een lekker toetje. De frambozen gebruikte ik vanmorgen voor het ontbijt, de Budwigcrème.
Het verlangen naar iets met een tuintje groeit en groeit. Het kan alleen als we een prijs winnen, maar we fantaseren en Henk heeft zelfs een tekening gemaakt. Een klein huisje, met een bad, open haardje, kleine binnentuin met kruiden, kleine boomgaard, hei en vooral bos. En een veranda natuurlijk, met twee schommelstoelen.

dinsdag 27 juli 2021

Series, films, documentaires

We volgen regelmatig een mooie, grappige, interessante, of alles tegelijk serie en ik zal steeds een serie toevoegen op deze 'pagina'. De lijst zal steeds langer worden en meeschuiven.

Wij hebben een abonnement op nlziet.nl. Voor wie dat niet heeft zet ik de zender erbij waar het wordt uitgezonden. Er is dan wel reclame bij.

Camping Coppens
We volgen 'Camping Coppens'. Een warm gezin (Stef, Monique, vol humor, waarin elk kind zou willen opgroeien denk ik zo. Twee kinderen (Beau en Nora), die zowel veel gewaardeerd als gestimuleerd worden. Het gezin verhuist van België naar Zweden. Op de avond voordat ze vertrekken horen ze dat de koop met de camping die al bijna gekocht was vanwege een bepaalde vergunning niet doorgaat. Er komt snel iets anders, wat eigenlijk veel beter past. Weer een voorbeeld van hoe mooi het leven kan lopen.
https://app.nlziet.nl/vod/Z3hI8nMz90aM8ek3e9Wcxg
https://www.kijk.nl/programmas/camping-coppens/tPH6LOt9P8N

Het roer om
Dick en Angel (Dick kennen we van innovatieve BBC programma's, waar vooral Henk altijd van genoot) kopen een prachtig kasteel in Frankrijk waar ze bruiloften met overnachtingen en 'foodweekends' gaan organiseren. Het kasteel is erg vervallen dus alles moet gerenoveerd worden. Dick doet bijna alles zelf en Angel zorgt voor de heel creatieve aankleding. Je kan het niet geloven ... het is eigenlijk niet mogelijk wat zij voor elkaar krijgen. Naast het kasteel zijn er ook nog bijgebouwen waaronder een oranjerie waar de trouwdiners gehouden worden.  Er is daar geen elektriciteit dus van een soort srv wagen wordt een 'bar' gemaakt met eigengemaakte koelboxen, waarin alle drankjes koel blijven.Van de paardenstal wordt tussendoor nog even een huisje voor de ouders van Angel gemaakt. en op de slotvijver/gracht komt een ponton waar gasten kunnen overnachten en naar de sterrenhemel kunnen kijken. Dan heb ik het nog niet over de enorme ommuurde moestuin (mijn eeuwige droom, een kleine, geen grote, maar wel in een ommuurde, met klimop begroeide muur), de fruitbomen, notenbomen, truffels. Dick is niet alleen idioot handig, hij wordt voor alles een oplossing. Wat een improvisatievermogen. Naast al deze kwaliteiten kookt hij ook nog eens de sterren van de hemel. Het is soms niet allemaal eerlijk verdeeld. :-)
Bepaalde BBC programma's zijn tijdelijk te bekijken, zoals ook deze serie, erg jammer. Alleen serie 4 en 5 is nog te zien. Misschien dat ik dit stukje weghaal als het niet meer te bekijken is.

Dwars door de Middenlandse Zee
We kijken weer naar een serie van drie leuke Vlaamse mannen. De vorige keer ging het over de Noordzee*. Nu heet het: "Dwars door de Middenlandse Zee".**  Degene die de reis presenteert is sociaal en ontwapenend en maakt daardoor niet alleen een warm programma, hij maakt ook met iedereen contact. We beleven hier ook weer veel plezier aan. Er was een man van 80 die alleen op een eiland woont. Dat zou ik ook heerlijk vinden als ik alleen zou zijn. Nu samen! 

* De tv-reeks Rond de Noordzee verscheen in 2019. Arnout Hauben maakt een 5.000 kilometer lange reis rond de Noordzee. Hij gaat op zoek naar de geschiedenis van die zee en de mensen die errond wonen, en vertelt verhalen die zich op en rond de Noordzee hebben afgespeeld."

*"Arnout Hauben reist van Gibraltar naar Jeruzalem, van west naar oost, langs bekende en minder bekende eilanden. Met zijn aanstekelijk enthousiasme gaat hij op zoek naar het verhaal van de mensen die in en met de Middellandse Zee leven. Ook deze keer krijgt Arnout het gezelschap van Philippe Niclaes achter de camera en Ruben Callens die de dronebeelden en het geluid verzorgt."

maandag 26 juli 2021

Ochtendlicht

 Zachte, tedere lucht bijna, nevel, onwaarschijnlijk mooi ochtendlicht.U ruikt het niet, de frisse en tegelijk zachte ochtendgeur, maar zeker als u de foto vergroot hoop ik dat u iets voelt van wat ik voelde vanmorgen.

Om kwart over vijf wakker, 6.00u op, koud douchen, klusjes, even schrijven, 7.15u wandelen.

 

zondag 25 juli 2021

Gezond en zo eenvoudig

Er zijn twee mogelijkheden om dit heerlijke ijs te maken. U snijdt 2 bananen in plakjes en laat het bevriezen. Met de staafmixer of in een keukenmachientje pureren en 2 eetlepels cacao erbij. Ik deed twee bananen in de blender, met twee eetlepels cacao erbij en klopte het luchtig. Toen in de ijsmachine. Romig chocolade-ijs, vol goede stoffen. 

vrijdag 23 juli 2021

Uitstapje en museum

Wat een heerlijkheid om weer naar het museum te kunnen, zonder mondkapje! Anders waren we ook niet gegaan. Ik wil altijd goed adem kunnen halen en zeker bij kunst. 

Ter ere van Henks verjaardag een nachtje weggeweest. We gingen 2x naar dezelfde tentoonstellingen in het Drents Museum. Ik ging vooral vanwege Henk Helmantel en Henk voor Tamara Muller. 


Eerst natuurlijk cappuccino met een feestelijk gebakje op het terras, op deze zonovergoten verjaardag. Na veel dagen regen al een cadeau op zich. Henk had een Drentse zwerfkei (soort chocoladebol met nougatine) en ik een aardbeigebakje.Ik vind het een beetje eng, maar Henk vindt het prachtig. Wat ik gezien heb, heb ik aandachtig bekeken (er bleek meer te zijn, wat Henk de volgende dag zag). Er staat bij het begin van de tentoonstelling dat het ongemakkelijk is. Toch kan het je natuurlijk aanspreken. Ik vind het zeker heel eigen. Ook letterlijk want het is haar eigen gezicht dat steeds terugkomt op de schilderijen. Of is het in de schilderijen want intens is het zeker. Deze tekst kwam ik onderweg tegen:
De eerste dag naar allebei de tentoonstellingen samen geweest (Henk heeft ook getekend) en de tweede dag naar Deborah Poynton, wat we allebei erg mooi vonden. Vooral een of twee keer vergroten.Daarna ik weer naar Henk Helmantel en Henk naar Tamara Muller. Henk Helmantel is voor mij naast alle indrukwekkende kunst die er bestaat, de schilder die het diepst komt. bij mij Ik kan wel huilen als ik het zie. Elke centimeter raakt me. Jammergenoeg kan ik eigenlijk niet meer huilen (alleen als er iets met Henk is), alleen ontroerd zijn, maar dit is veel meer dan dat. Door de diepte is er een geestelijke verwantschap (met een verschillende achtergrond). Dit is innerlijk zo verrijkend*. Wat ook heel bijzonder is aan deze tentoonstelling, je wordt gestimuleerd om anders te kijken en je hebt de mogelijkheid om zelf te tekenen of composities te maken. Het gebeurde allemaal volop. Ook door jongeren. 
Wat een oase van rust en schoonheid, waar mensen voelbaar naar snakken, temidden van alles wat in de wereld gebeurt. Het was rustig door het tijdslot, waarvan ik eigenlijk hoop dat het altijd blijft.


Als ik rijk was zou ik dolgraag iets van Henk Helmantel willen hebben. Geen reproductie, maar iets echts, al voel ik de liefdevolle, religieuze sfeer in een reproductie ook. Een boek wacht op mijn verjaardag en wat verheug ik me daarop


Het is net of ik in een kerk sta, daarom sta ik met mijn armen te zwaaien. U kunt 2x vergroten, dan is het nog meer een kerk, maar het is een schilderij. Wat een perspectief, dat iemand dat kan. In Italië zagen we tijdens onze eerste culturele reis het begin ervan.Een lunch in het hotel en 's avonds een kopje groentebouillon en broodjes op de kamer. Tussendoor lekker gewandeld.


*Op een bepaalde manier gelijkgestemd zijn, de essentie van het leven delen, of dat nu in een gesprek is, ik het lees, of wanneer ik het in een schilderij zie, het zorgt altijd voor een ontmoeting, voor wezenlijk contact. Met de ander en in mezelf. Het bevestigt niet alleen iets, het brengt me ook altijd een stapje verder.
Ik lees trouwens op dit moment een boek over Teresa van Ávila, een mystica die later heilig is verklaard (Ávila, 28 maart 1515 – Alba de Tormes, bij Salamanca, 4 oktober 1582) , wat hetzelfde met me doet. Het is in een verrassende vorm geschreven. De schrijfster van nu voert een gesprek met haar. Het wordt hierdoor actueel en persoonlijk, zonder dat het levensverhaal wordt overgenomen.

dinsdag 20 juli 2021

Fijn bericht in Parool (Topics)

Onder de hashtag BookTok delen jonge TikTokgebruikers hun passie voor boeken, waardoor jongeren en masse aan het lezen slaan. 
Ook in Nederland is de trend geland. ‘De boeken vliegen over de toonbank.’

maandag 19 juli 2021

Nieuws

We zagen het nieuws en voorlopig voor het laatst. We vonden werkelijk elk bericht raar, vreselijk of om je over op te winden. Wat het laatste betreft: Eindelijk wordt het nu een van de virusregels dat we goed moeten ventileren. Zorg een kwartier per dag voor frisse lucht zei Mark Rutte.
Een kwartier??? De hele dag door en vooral als er mensen op bezoek zijn. Net zoals bij aerosolen (voor alle druppels ben ik bang, groot of klein) heeft het meer dan een jaar geduurd voordat het gevaar erkend werd. Het is zo logisch om niet (in ieder geval zo min mogelijk) in ongeventileerde ruimtes te komen en je de hele dag te omringen met frisse lucht.

zondag 18 juli 2021

pasta

Er zullen meer dan miljoenen pastarecepten zijn. Misschien miljarden? Ach, nauwelijks telbaar denk ik. Alleen met olijfolie, knoflook en zout is al een recept en verrukkelijk! Eventueel nog verse peterselie erdoor of een ander kruid.

De combinatie met aubergine bijvoorbeeld is erg lekker. Ooit gaf ik het recept van Linda Mc Carthy met aubergine, zure room en rode peper. Dit weekend staat in Trouw 'pasta alla Norma'. van Karin Luiten. 2 knoflooktenen zachtjes bakken. De knoflooktenen eruit halen (zij gooit ze dan weg, wat ik niet zou doen, ik zou ze zacht geworden pureren met een vork en aan het eind door het gerecht roeren) dobbelsteentjes aubergine in de olie bakken. Op 2 aubergines 500 gram tomaten in stukjes meebakken als de aubergine zacht is. Gare penne of andere pasta erdoor roeren, samen met een scheutje kookwater. Een handje pecorino (zij doet 25 gram) , 3 eetlepels kappertjes en verse basilicum erdoor. Bovenop komen dotjes ricotta en de rest (ook 25 gram) van de pecorino. Ik zou in plaats van kappertjes stukjes olijf gebruiken. 

Voor mensen die alleen plantaardig eten, plantaardige kaas gebruiken, of de kaas weglaten en eventueel bestrooien met edelgist. Het is al lekker genoeg zo, zeker met meer gebakken knoflookteentjes. Er kan een scheut plantaardige cuisine door, ook niet nodig, maar ter variatie erg lekker. 


zaterdag 17 juli 2021

waarom en boerenwormkruid.

De twee belangrijkste dagen van je leven zijn de dag dat je wordt geboren en de dag dat je weet waarom. Zo begint een film die ik heb gezien. Dit is waar ik toch bijna elke dag bewust en onbewust mee bezig ben. We hebben een leven lang om inzicht te krijgen. Elke keer komt er iets bij. Patronen worden steeds duidelijker, hoe veel pijn het oorspronkelijke gevoel ook doet. Het begrijpen geeft vertrouwen en troost.

Net zoals ik nog nooit zoveel bramen in spé zag, zo heb ik ook nog nooit zoveel boerenwormkruid gezien. In Duitsland zagen we het wel al heel veel en hadden we het in de tuin. Mooi, dan warme donkergeel, oker. Goed tegen wormen (en luizen, vlooien enz) maar ook giftig! Vingerhoedskruid, ook overdadig aanwezig overal, is nog giftiger. Soms is wat heel mooi is tegelijkertijd gevaarlijk. Voorzichtigheid is geboden maar vanaf een afstandje, als het om vingerhoedskruid gaat, ernaar kijken geeft vreugde. Mijn moeder deed boerenwormkruid vroeger in droogboeketten, dat was geen probleem (geloof ik:-) .  

 


vrijdag 2 juli 2021

Zorgen maar eindigend met viooltjes en compostwater

Vaccinatie weigeraars zijn tegen de maatregelen, zegt Hugo de Jonge maar bij veel mensen is dat niet zo. Er zijn zoveel nuances. Onhandig, om dit te zeggen. Waarom scheert hij iedereen over een kam? Het wakkert verschillen aan, zonde, hij zou het tegenovergestelde moeten doen.
En was er toch maar aandacht voor al die andere geluiden. Wat is de zin van mensen de mond snoeren of op zijn minst geen ruimte geven? Het is (bijna) steeds hetzelfde in de media. 
Geen virusontkenners (kan me niet voorstellen dat er nog iemand is die ontkent), geen complotdenkers, maar mensen met een doorvoelde visie die praktische kennis van zaken hebben. Vaak werken ze in de gezondheidszorg. Mensen met een andere mening zoals bijvoorbeeld het Artsen Covid Collectief, de vorig jaar opgerichte stichting van medische hulpverleners zoals huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde, die kritisch kijkt naar het coronabeleid. Er zijn artsen die niet met naam genoemd willen worden omdat ze bang zijn hun - ziekenhuis - baan te verliezen. Het zal vast veel leed schelen als er wel geluisterd wordt. Nu is dat voor een groot deel al te laat. 
Het duurde een jaar voordat de aerosolen erkend werden en het grote belang van goede ventilatie. Toen had er ook al leed voorkomen kunnen worden.

Wij zullen voorzichtig blijven, heel voorzichtig. Misschien nog heel lang. Ik heb aan mijn' beste van de wereld' kapper gevraagd of ze een mondkapje om wil doen. Ik vind het zo vreemd, iedereen moet overal 1 1/2 meter afstand houden en als dat niet kan een mondkapje dragen, maar mensen die een contactberoep uitoefenen hoeven dat niet. Ik zie de logica niet. 

Net zoals Schellekens (woordvoerder GGD Haaglanden) willen we natuurlijk op geen enkele manier bijdragen aan andere mensen besmetten. Schellekens zegt: "Ons gedrag speelt een belangrijke rol, al lijkt niet iedereen daarmee bezig, zoals tijdens de eerste golf begin 2020. We zijn er dan ook nog niet. Je moet je realiseren dat je nog besmet kunt raken, ook al ben je gevaccineerd. En je kunt anderen besmetten." Zelf draagt hij als het nodig is nog een mondkapje en houdt hij afstand 'Ik wil geen onderdeel zijn van de besmettingsketen. Die notie is er in Nederland niet. Gevaccineerden denken dat ze klaar zijn.' (Omroep West) 

Henk en ik zijn voor het eerst sinds ruim een jaar zonder mondkapje, samen in de winkel geweest. We deden dat zondag toen het heel rustig was en hielden goed afstand toen er een keer iemand in de buurt was. Wat een opluchting. Het voelde feestelijk. Als het weer mis gaat en die kans lijkt me groot, hebben we dit fijne moment in ieder geval meegemaakt. We komen er dan weer niet, of alleen in geval van 'nood' maar dan alleen.

In Israël breekt de Delta variant door het pfizervaccin.

Eric Clapton kan door de pijn na de vaccinatie met Astra Zenica geen gitaar meer spelen. De gitaar is zijn leven! Ik hoop dat het op den duur wel weer zal gaan.
Astra Zenica wordt hier bijna niet meer gebruikt. Het overschot gaat naar ontwikkelingslanden (net zoals het gevaarlijke afval).

Artsen denken zeer verschillend over jongeren vaccineren.
Ik vind het eng en maak me zorgen. Over alles wat betreft corona, mutaties en varianten, niet alleen hierover. Er staat een zoveelste zorgwekkend artikel in de krant over de grote klimaatproblemen. Ernaast staan goedkope vakantiereizen. Hoe dubbel.
In gedachten reizen, of lopend, met de fiets of de trein. Wat zou allen dat al dat een uitstoot schelen.
Veel komt niet in het nieuws en ik kan me niet herinneren dat ooit eerder meegemaakt te hebben. De berichtgeving is uiterst eenzijdig.
Gelukkig laten wel meer artsen op persoonlijke titel van zich horen. Ik hoop dat dat steeds meer zal komen. Met het risico dat ze ontslagen, geroyeerd of van LinkedIn gegooid worden. Het hele platform Artsen Covid Collectief (1500 bezorgde artsen) is zelfs verwijderd. Ik hoorde een arts zeggen: Wetenschap bestaat uit vragen stellen, maar als het om deze situatie gaat mag dat niet.

Ik eindig met de viooltjes die uit zichzelf opkomen door verdwaalde zaadjes. Juist niet verdwaald! Wat ik vroeger in de grote tuin had heb ik nu in mijn minituintje. Ik haal ze dus ook zeker niet weg. Ook in het klein is het belangrijk naar de natuur te luisteren, er niet tegenin te gaan. Als ik plaats zou hebben zou ik een Bokashi emmer kopen voor compost. Nu gebruik ik net zoals een aantal jaren geleden weer de gieter met een buis waar ik groenafval van ons 'tuintje in stop. Ik pomp elke dag een paar keer. Zo ontstaat er compostwater.

Naast het viooltje staat selderij en ervoor een tomaat die het erg goed doet. Ik dacht alleen dat hij laag zou blijven en dat is niet zo. Hij zit nu vol bloempjes, ik ben benieuwd. 

donderdag 1 juli 2021

Vakantielezen

Het is erg leuk om een boek over een streek te lezen en daar vervolgens heen te gaan, of er na thuiskomst over te lezen, of erover te lezen tijdens het verblijf. 
Het kan ook anders. Ik zou willen dat niemand naar een ander land ging maar erover ging lezen. Als iemand goed schrijft leef je even (of langer) in dat land, in die streek, of in die plaats. Het gevoel kan verhoogd worden door naar muziek uit het betreffende land te luisteren. En, waar ik het eens eerder over had, iets koken uit dat gebied. En natuurlijk ook nog eventueel kunst van dat land bekijken, of beter gezegd van kunstenaars die er vandaan komen. 

Door te googelen kunnen allerlei passende boeken gevonden, maar er is sinds kort iets heel handigs voor. Jet Steinz (haar vader vond ik een van de leukste mannen van Nederland!) heeft de beste romans en reisverslagen per land geselecteerd. Typ een gebied in of klik op de kaart en floep, daar verschijnen de boeken die bij die omgeving horen. 

Lezen op locatie

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/lezenoplocatie/#/

maandag 28 juni 2021

Oudste boekwinkel van Nederland of zelfs van de wereld en oorijzers

Als we 30 jaar jonger waren en geld hadden zouden we onmiddellijk de oudste boekwinkel van Nederland over willen nemen (mensen begeleiden kan tussen alles door en dat vind ik te fijn om niet te doen). De boekwinkel staat niet in een grote stad, maar in Workum! Hij is uit 1719. Er werd altijd gedacht dat een boekwinkel in Portugal het oudste was, maar die is uit 1732 dus dit zou wel eens de oudste boekwinkel van de wereld kunnen zijn. 

Ik ging op zoek naar een oude foto van de boekwinkel. Die heb ik nog niet gevonden. Ik zag wel een website met allemaal bedrijven die er vroeger waren. Zoals in elke plaats waren er heel veel. Bijvoorbeeld Dijkstra waar ze dames en kinderhoeden hadden, regenhoeden, voiles en oorijzerhoedjes(?).

Sorry, ik dwaal helemaal af. Nu ben ik zo benieuwd hoe oorijzers of oorijzerhoedjes eruit zien. 

"Het oorijzer was oorspronkelijk een smalle, onopvallende ijzeren draad waarmee dames de ondermuts vastklemden. Daaroverheen werd de bovenmuts gedragen. Maar met de groei van de welvaart groeiden ook de oorijzers. Het werden sieraden.In de 19de eeuw werd het zelfs een statussymbool waarmee rijke boerinnen elkaar probeerden te overtreffen. Buitenlanders keken hun ogen uit: in Nederland liepen dienstboden rond met een gouden helm op hun hoofd! Oorijzers waren meestal van van goud of zilver, maar ook wel  van verguld koper of zilver. Onder de kanten muts was het verschil amper zichtbaar.

Aan de zijkanten zijn de oorijzers  versierd met knoppen die volgens de mode werden vormgegeven, bijvoorbeeld als bloemen."

Ik zag deze afbeelding, die uit het Fries museum komt, net zoals de tekst erboven.zondag 27 juni 2021

Toch geen 3e? En sport, boekweitburgers en fruittaartje.

Er is sprake van een derde injectie. Gelukkig wordt er tegen geprotesteerd door deskundigen. Waar is het einde en wie is het sterkst?

Hoe mensen volgzaam alles laten gebeuren. Ik schreef het eerder en ik ben er ook zo verbaasd over. Ik vind het doodeng. Als het nu kan, kan het altijd. Ik blijf hopen op open- en helderheid. Henk zei laatst over een vertegenwoordiger van hoe om te gaan met corona dat als hij aan een leugendetector zou zitten... Ik had een paar uitspraken opgeschreven, die haaks stonden op wat hij eerder in hetzelfde verhaal zei, maar ik heb ze weer weggehaald. Er zijn zo vaak tegenstrijdigheden in wat mensen zeggen en niemand die erop ingaat. Misschien horen ze het niet, of willen ze het niet horen en die twee liggen dicht bij elkaar. Een heel goed medicijn en intensief bezig zijn met de diepste oorzaken. (En natuurlijk voorlopig niet reizen.) Het zal toch ooit gaan gebeuren. Tot die tijd blijven we voorzichtig, wat misschien wel de rest van ons leven zo zou kunnen zijn. We zullen niet ergens heengaan waar veel mensen zijn en al helemaal niet als onbekende mensen dicht bij elkaar staan. Wij zijn sowieso op onszelf maar voor mensen die dat niet zijn was en is het ingewikkeld. Ik lees steeds meer verhalen van mensen die de 'lockdown' missen, die de rust en vrijheid heerlijk vonden. Hetzelfde geldt voor bewoners van streken die nu weer overspoeld zullen worden door toeristen.

Nu is qua besmettingen het niveau van vorig jaar bereikt, toen er geen vaccins waren. Hoe zal het in de herfst en hoe zal het over vijf jaar zijn? Welke virussen zijn er dan en wat zullen de algemene en persoonlijke effecten van de vaccins zijn? Op dit moment weet niemand het.

Terug naar vandaag. Henk geniet van alle sport die er is. Alles tegelijk; wielrennen, voetbal, TT, formule 1. Vanaf morgen Wimbledon. We hebben wel koffie op het balkon gedronken vanmorgen. 

Ik heb net boekweitburgers bij recepten gezet. Ik heb eerder eens een foto geplaatst. Het past bij elke maaltijd. Voedzaam en goedkoop. Aan te passen aan elk graan (boekweit is een pseudo graan) en elk seizoen. Dat vind ik altijd het leukst, om met een basis heel veel verschillends te maken. Zo had ik voor het weekend een havermoutkruimeltaartje met bosbessen gemaakt. Ook heerlijk met bramen, kruisbessen, aardbeien of perzikcompote en in de herfst met goudreinetten, gedroogde pruimen- of abrikozenmoes. Ik zal dit ook binnenkort plaatsen.

Later: gedaan!

Oogst

Wat is het toch heerlijk om elke dag van ons kleine moestuintje te oogsten. We beginnen de dag voor de ochtendwandeling op dit moment met tijmthee. Ik pluk elke dag een handvol. Tussen de middag en 's avonds knip ik bieslook, lente-ui*, rozemarijn, maggikruid, citroenmelisse of pepermunt. En dan nog aardbeien. Deze waren gisteren voor het toetje. De spinazie doet het gek genoeg nog niet goed en ik ben benieuwd hoe het zal gaan met de tomaatjes en misschien paprika en rode peper. En ... bessen, frambozen, bramen? We wachten het af.*Ik zette lente-ui steeds in water. Met de biologische ging dat fantastisch, met de gewone helemaal niet. Maar nu kweek ik het zelf en blijft het gewoon in de bak. Hoe vaak ik ook knip, het groeit steeds opnieuw aan. Ik vind het zo lekker. Het past ook overal bij.

woensdag 23 juni 2021

Theezakjes

's Middags drink ik altijd sterke thee met (soja)melk. Ik had altijd Aldi-thee maar daar kom ik niet vaak meer omdat we (bijna) alles laten bezorgen. Deze keer heb ik een doos Pickwickthee. Op het labeltje van elk theezakje staat een vraag, wat leuk! Elke vraag zorgt meteen voor een spontaan antwoord. Welke antwoorden geeft u op:
Wat heb je van je ouders overgenomen?
Welk dier zou je willen zijn?
Welk beroep zou je voor een dag uit willen oefenen?
Wat is iets dat weinig mensen over jou weten?
Welk advies zou jij je jongere zelf geven?

Benieuwd welke vragen er nog zullen volgen. 

maandag 21 juni 2021

Sobere, rijke lunch, op de langste dag van het jaar

We hadden vanmiddag een heerlijke, eenvoudige maar rijk voelende lunch. Eenvoudig omdat het weinig kost en eigenlijk niets bijzonders is. Rijk omdat het vol zit met allerlei voedingsstoffen en met wat wij vinden het lekkerste brood van de wereld is, mijn zuurdesem speltbrood. 

Aspergesoep, brood met kokosolie (gebruik ik vaak als boter, heerlijk), komkommer met selderiezout en banaan met citroenmelisse. Ik weet hoe dit proeft dus dit plaatsen bezorgt me onmiddellijk water in de mond.ps

Taalkundig is het woord rijk op deze manier misschien een beetje vreemd en lijkt het niet kloppend. Het klopt misschien ook niet, maar er zitten veel vrijheden in taalgebruik én voor mij dekt het de lading.

donderdag 17 juni 2021

Zalig en actie

Wat is lekkerder dan ijs, als het zo warm is (was nooit eerder zo warm op 17 juni)? 
We kochten laatst trouwens een softijsje (nou ijsje, het was veel groter dan we dachten) en de ongelofelijk leuke vrouw die ons bediende zei dat ze al een paar keer mee had gemaakt dat als mensen aan hun ijsje begonnen te likken ze vergeten waren hun mondkapje af te doen. :-)
Het ijs dat we vanavond als toetje hadden leek ook op softijs maar was banaan, een restje soja cuisine en een beetje vanille. Zonder cuisine en vanille kan ook. Het softijsachtige komt door de luchtigheid. Ik doe het eerst in de blender, voordat het in het ijsmachientje gaat. 
Er kan eindeloos gevarieerd worden, met fruit, chocola, nootjes enz. Dit is de basis, die op zich al zalig is. Henk heeft het er nu nog over en dat onder het voetbal.Geweldige actie van Ronaldo (voor de camera cola opzij schuiven), al kan je de wc er goed mee schoonmaken. En dat zegt al genoeg vind ik. Oorspronkelijk was coca cola volgens mij een medicijn. In die zin kan het misschien soms wel iets doen.

dinsdag 15 juni 2021

BBQ saus

We barbecuen niet, maar bbq saus is lekker bij van alles. Op een broodje met een plantaardige hamburger met coleslaw (om het Amerikaans te houden). Of met sla en/of geraspte wortel. Altijd rauwe of gebakken uiringen erbij, of allebei. Tomaat, augurk. En een flinke scheut bbq saus. Ook op een broodje met 'pulled' plantaardige kip, door spaghetti, macaroni of een andere pasta is bbq saus lekker. Of bij krokant gebakken tofu, tempeh, peulvruchtgerechten, bruine rijst of quinoa met verschillende soorten groente. Of op een geroosterde boterham met een gebakken eitje en augurk.


Normaal gesproken wordt er geloof ik nog bruine suiker bij gedaan. Veganisten laten de worcestersaus weg. Deze saus heeft behoorlijk wat ingrediënten. Het meeste heeft u misschien in huis. Zo niet, experimenteer met uw eigen, unieke bbq saus. Als hij maar een beetje zoet, er een heel licht zuurtje in zit, en ietwat pikant is.
500 gram (zelfgemaakte) Tomatenketchup of dikke tomatensaus* mengen met gesnipperde, lang gebakken ui (hier wordt de saus al een beetje zoet van) en 2 tenen knoflook (of ui- en knoflookpoeder, of en en), 4 eetlepels ahornsiroop of iets ander zoets, 1 eetlepel sambal badjak of cayennepeper of chilipoeder naar smaak, 1 eetlepel mosterd, scheutje appelazijn, 2 theelepels paprikapoeder, 1 volle theelepel gerookte paprikapoeder**, zwarte peper, eventueel 2 eetlepels worcestersaus. Alles aan de kook brengen en een half uurtje zachtjes laten pruttelen. Zo laten, of pureren in de blender, of met de staafmixer.

*Of als start gewoon een in stukken gesneden pond tomaten, al dan niet ontveld, nemen.

Misschien is dit te veel, als u alleen woont, maar dan doet u een deel in heel schone, goed afsluitbare potjes of flessen, of u vriest het in porties in. Ik zou het recept eerder verdubbelen, hetzelfde werk en zo heeft u een voorraadje. Het zijn overigens geen kleine scheutjes die u gebruikt, zeker door bijvoorbeeld spaghetti gaat er een fles door, bijna zoiets als de inhoud van een calvésaus fles. 

** Dit had ik vroeger nooit, maar ik vind het ideaal om een gerecht een beetje een rokerige smaak te geven.


vrijdag 11 juni 2021

Genezing en voor het eerst!

We spraken met een mevrouw van dik in de 80. 44 jaar geleden had ze kanker. Ze heeft het Moermandieet gedaan en ze genas. Het eerste wat ze trouwens zei was: Ik leef geïsoleerd, maar ik ben niet eenzaam. Sinds corona heeft ze bijna niemand gezien en ze gaat alleen naar buiten als er een reden is. Wat zitten mensen toch verschillend in elkaar. Ik kon niet geloven dat ze al zo oud is. Ze ziet er heel levenslustig uit. Ze eet nog steeds heel gezond, alles biologisch. Ze vond het wel heerlijk om even met ons te praten. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat ik een dag niet zou wandelen (tenzij het ijzelt of er iets anders extreems is). Die mevrouw had een stralende lach. We gaan haar eens uitnodigen voor een kopje koffie en misschien stel ik voor om samen een stukje in de prachtige omgeving te lopen.

Eindelijk is het gelukt om knoflook te kweken! Vorig jaar hebben we een diepe bak erbij genomen en daarin doet alles het goed. Framboos, bosbessen en bramen waarvan ik nog niet weet hoe goed dat zal gaan. Het begin is veelbelovend. Van citroenmelisse en knoflook weet ik dat het goed gaat. Ik ben altijd dol op knoflook en het is voor zoveel goed, maar nu, verse knoflook, hoe heerlijk!
zondag 6 juni 2021

Kat

Ik schreef over de korte, prettige ontmoetingen onderweg. Dit ging over mensen. Maar vanavond ook weer, oooh, er woont hier een prachtige zwarte, dikharige kat in de buurt, die altijd enthousiast naar ons toe komt lopen. Vanavond liepen we na een tijdje knuffelen door. Ik liep als eerste verder. Ik draaide me om en hij kwam zo hard naar me toe rennen, ik was ontroerd. Voor mij zijn dit soort momenten in het leven heel belangrijk. Het gaat toch altijd om echt contact hebben. Hoe en met wie doet er niet toe, als het er maar is. Dan schuif je even in elkaar.

zaterdag 5 juni 2021

Arts en uniek smakende aardbeien

Ik ben zo blij als ik andere geluiden lees of hoor. De woorden van hartchirurg Jan Grand Jean, oprichter van de Twentse hartkliniek, sluiten voor een groot deel aan. 
Geen angstzaaiing, geen ontkenning maar een genuanceerd verhaal van iemand met ongelooflijk veel medische ervaring. In Tubantia stond een interview van Lucien Baard met Jan Grand Jean. Een paar fragmenten:
"Vaccinatie is hoe je het wendt of keert  een experimenteel middel: niemand weet de bijwerkingen op de langere termijn.” Hij denkt aan vroegere missers. Softenon, hartkleppen die niet deugden..."

„Liever een wappie, dan een swabbie”, zegt hij, verwijzend naar de testcultuur, waarin de swab, het wattenstaafje, nog een hoofdrol speelt.  Grandjean was vorig jaar een van de eerste vooraanstaande artsen in het land, die openlijk met MST-collega Ozdemir in De Twentsche Courant Tubantia harde kritiek uitte op de coronamaatregelen. De specialist voorspelde bij de eerste coronagolf onnodige gezondheidsschade - en misschien zelfs doden - omdat de reguliere hartzorg werd afgeschaald.  
Ze vonden het stuitend dat door de overheid niets werd ondernomen om een gezonde levensstijl te promoten. „Een simpele maar effectieve maatregel.” 
Opbouwen van een sterk immuunsysteem, goede voeding, Vitamine D. Dat is de oplossing. De zon is de oplossing. De Covid-patiënten op de ic hebben bijna allemaal een vitamine D-tekort. Er is zoveel angst opgebouwd, dat mensen niet meer rationeel denken. 

In zijn ogen is de hele pandemie sowieso een ‘geregisseerde mind control’. „Met virologen aan de microfoon, waarvan er twee maar weinig expertise van mensen hebben, omdat ze dierenarts zijn. Met het RIVM aan de versterker, met alleen aandacht voor het virus maar niet voor de volksgezondheid in bredere zin. De journalisten als de luidspreker; want wat is deze groep weinig kritisch geweest! Andersdenkenden hebben geen rol kunnen spelen. 

Hij zegt ook ergens dat vroeger de studie die je als komend arts volgde geneeskunde heette. Nu medicijnen. Het zegt alles over de (financiële) belangen die zo'n grote rol spelen. Ik vind hem een arts met een warm, kloppend hart. Zo wens ik me elke arts. 

Het is met corona vooral een capaciteitsprobleem in de zorg als gevolg van verkeerde keuzes, zegt Grand Jean. „We hebben in tien jaar tijd 850.000 extra mensen erbij gekregen in Nederland. In tien jaar tijd zijn 7500 ziekenhuisbedden gesloten. In die tijd zijn ook 1100 ic-bedden gesloten, van 2300 naar 1200. Bij een oplopende bevolking dus. We, de politiek, hebben zelf dat capaciteitsprobleem veroorzaakt.”

Zijn 98 jarige moeder is hij gewoon blijven bezoeken en knuffelen. Ze wilde dat ook het liefst. Ik ga liever aan corona dood dan aan eenzaamheid zei ze. Ze is niet dood en zorgt nog grotendeels voor zichzelf.

Ik moet ook denken aan artsen uit Nijmegen die in maart zeiden dat kinderen vaccineren zinloos is en nu wordt er toch over gesproken. Ik vind het doodeng. Wat een wereld ... Wat doet het met het immuunsysteem? En als de vaccinatie uitgewerkt is, dan weer een prik, of voortaan elk jaar, of elk half jaar? Ons lichaam zit vol met stoffen van buitenaf, door dit soort dingen, door medicijnen, door de vervuilde lucht, door het water. Bij ons valt het in verhouding mee denk ik. Geen prikken, geen medicijnen, een behoorlijk schoon gebied, een waterfilter.

Wat ik opvallend vind is dat sommige mensen veel vertrouwen in de wetenschap hebben, maar men moet wel op een bepaalde manier denken. Als een wetenschapper iets anders zegt is dat vertrouwen opeens een stuk minder. Merkwaardig.

Laat ik eindigen met iets positiefs (het is sowieso een uitzondering dat ik hier af en toe over schrijf, maar dit heeft invloed op bijna iedereen. Nu en later en ik vind het verontrustend).  
Ik schreef laatst over de aardbeien die we bij de aspergekweker kochten. Lekkerder kon niet. Wel!!! Onze eigen aardbeien. We hebben deze twee inmiddels gehad en ik kan niet in woorden vertellen hoe ze proefden. Deze smaak is zo uniek. En hoe heten ze??? Met een K, maar toch. U moet misschien een of twee keer op de foto klikken om het te kunnen lezen.