zaterdag 14 maart 2020

Schadelijke stoffen

Eindelijk wordt er meer aandacht gevraagd voor de gevaarlijke stoffen die we inademen en opdrinken. Dat al die stoffen er zijn is vreselijk, maar dat het bewustzijn hierover steeds groter wordt is goed. 
Op de website schrijf ik niet vaak over dit soort dingen, maar hier heeft iedereen mee te maken en het positieve hieraan vind ik ook dat burgers worden opgeroepen in actie te komen.

Al jarenlang komt er nieuws naar buiten over alle stoffen die in lucht en drinkwater komen, maar vandaag staat er een artikel in de krant met een oproep van een adviescollege.
.   
“De overheid moet meer grip krijgen op gevaarlijke stoffen zoals Pfas, microplastics, medicijnenresten en landbouwgif, aldus een advies aan regering en parlement. 

Een keurig Haags adviescollege zegt: Burgers, kom in actie tegen onveilige praktijken rond gevaarlijke stoffen! 10 maart verscheen dit advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli): "Juist burgers zouden met hun activisme jegens bedrijven en overheden een belangrijke aanjager kunnen zijn van een veilige en gezonde leefomgeving". In de praktijk gebeurt dat maar weinig. Want: "Burgers zijn in dit complexe dossier op afstand komen te staan".

We weten niet wat er precies allemaal gebeurt, maar ik vraag me heel vaak af wat het doet met mensen (van dieren en planten weten we hoeveel er verdwenen is), medicijnresten, drugs (zelfs crystal meth, een harddrug met invloed op het centrale zenuwstelsel), 

"De burger mag misschien mondiger worden op het gebied van gevaarlijke stoffen, maar het toezicht en de handhaving begint bij overheden en die laten flink verstek gaan, zo blijkt uit het Rli-advies. Verdaas, dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en hoogleraar gebiedsontwikkeling in Delft. zegt: "Dit is geen vrolijk rapport."
De overheid had gealarmeerd moeten zijn door bepaalde incidenten, vindt de Rli. In het rapport wijst de raad op de zorgen rond Pfas, een verzamelnaam van chemische toevoegingen aan textiel, voedselverpakkingen en cosmetica, waarvan sommige de kans op kanker vergroten.
Ook medicijnresten en bestrijdingsmiddelen veroorzaken steeds meer problemen in het milieu. Vorig jaar moest de inname van water uit de Maas door drinkwaterbedrijven tijdelijk worden stilgelegd vanwege verhoogde concentraties van bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het oppervlaktewater.
Het RIVM becijferde dat er in Nederland jaarlijks minstens 140.000 kilo aan geneesmiddelen in open water terechtkomt, omdat zuiveringsinstallaties de stoffen niet uit het rioolwater filteren. Verder zijn er groeiende zorgen over microplastics, minuscule stukjes kunststof in make-up, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen en verf. In bloed en weefsel van mensen en dieren worden de deeltjes teruggevonden."

Stoffen zijn gevaarlijker en worden niet - goed - afgebroken. Doe hoeveelheid is in 20 jaar meer dan vertienvoudigd. Dit is maar een deel van het artikel, ik raad iedereen aan het helemaal te lezen.