zaterdag 19 december 2020

Elke dag iets 19 (Oorzaak en gevolg)

Ik las iets treffends van de dichter Gerrit Achterberg: "De tuin is uw zuster". Als je dat zo ervaart zal je niets doen wat schade aanbrengt. Zo is het toch met de hele aarde? Dat je geen schade toe wil brengen. De aarde heet niet voor niets moeder aarde. Toch gebeurde het, decennialang. Ruim een eeuw. Langer, maar op zo grote schaal wel een eeuw denk ik. We moeten het tij keren, met z'n allen. Wat zou dit een mooie opdracht zijn als iedereen van harte bij zou dragen.Vanuit het onderwijs, met prijsvragen. Dat het overal beeldend gemaakt werd. Gelukkig dragen mensen al bij, maar het is te vrijblijvend, iedereen zou zijn eigen passende taak moeten krijgen en vreugdevol het resultaat bekijken. Op micro- (in de woonkamer, op balkons, in tuinen en stukjes bos) en macroniveau, met cijfers die steeds groener worden. Dit is mijn wens voor het komende jaar. en voor alle jaren die volgen.

Ik wens u een mooi weekend!

ps
Later op de avond.
Ik las net een interview met viroloog Marion Koopmans:

"Koopmans noemt terug naar normaal, als het coronavirus onder controle is, geen vanzelfsprekendheid. “Die fout moeten we niet maken. Ik hoop dat het besef blijft hangen dat we moeten nadenken over onze eigen rol in het ontstaan van pandemieën, dat door klimaatverandering, door ontbossing en door onze manier van leven virussen steeds vaker overspringen. Iedereen weet nu wat altijd wordt bedoeld als virologen waarschuwden.”