zaterdag 14 mei 2022

Boem boem boem

Hoeveel hartkloppingen heb ik de afgelopen jaren niet gehad en dan bedoel ik niet de verhoogde hartslag die in mijn systeem zit en allerlei oorzaken heeft. Nee, de hartkloppingen door de vreselijke dingen die gebeuren. Er is veel veranderd sinds het begin van het coronavirus. Alles wat weg werd gehouden, de oordelen (heb je ze weer) over mensen die een andere mening hadden en de gevolgen die dat had. Sam Brokken (Belgische kinesist, gezondheidswetenschapper en voormalig lector/onderzoekshoofd), die in februari 2021 op televisie had gezegd dat het vaccin niet zou beschermen tegen geïnfecteerd worden, werd kort erna ontslagen bij de universiteit waar hij werkte. En omdat hij daarna nergens meer in België aan de bak kwam, is hij geëmigreerd. Hoe gelijk heeft hij gekregen! Dan zou je zeggen dat de mensen die hem ontslagen hebben op hun knieën om vergiffenis vragen. Dat dat niet gebeurt zegt op zich veel. Als er sowieso toegegeven zou worden dat er veel niet klopte en dat er heel veel is misgegaan was er een opening. Er zou geen destructieve afstand meer zijn en mensen zouden weer kunnen samenwerken.

De dwang lijkt minder, maar als er in najaar weer een toename van wat dan ook is, komt het allemaal weer terug. De narigheid is zelfs vastgelegd. 

De integere en mooi vormgegeven documentaireserie van Tegenwind heeft een belangrijke culturele prijs in Vlaanderen gewonnen. Een prijs die door de Vlaamse regering wordt uitgereikt. Dat is prachtig, Het gaat precies waar ik hierboven over schreef, over een opening. 

"De uitreiking van de Ultimas is de jaarlijkse hoogmis voor de cultuursector. Het is het ideale moment om een aantal mensen, organisaties en gezelschappen in de kijker te zetten. Op die manier bieden we iedereen de kans om met elkaar in gesprek te gaan en samenwerkingen te beginnen". 
Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management

Verschillende reacties erop zijn jammergenoeg niet mooi. Er is zelfs een negatieve tv uitzending over geweest van mensen die de documentaire niet gezien hebben!
Van R. spreekt over hoe kwalijk het is dat 'wappies' zo'n prijs hebben gekregen. Het gaat hier over wetenschappers, net zoals hij dat is. Het verschil is dat zij kritisch op de inhoud zijn en van R. kritisch is op wie kritiek heeft. 

In Frankrijk zijn ze begonnen met het vernietigen van miljoenen verlopen vaccins (á €20) en in verschillende andere landen zoals Kenia gebeurde dit al eerder. Ik wist dat Frankrijk grote weerstand tegen vaccins heeft, maar niet dat er geen volk in Europa is dat vaccins zo sterk wantrouwt als de Fransen.

Ik kwam een artikel van Trouw tegen van vorig jaar juli wat een deel van de scepsis verklaart. Ik geef een deel ervan weer: "De regering begon in 2009 een geruchtmakend offensief tegen de H1N1-griep. Men bestelde 94 miljoen vaccins voor honderden miljoenen euro’s. Uiteindelijk bleek de epidemie weinig dodelijk. Deze mislukking was een waar keerpunt, opeens gingen mensen vragen stellen over de banden tussen de farmaceutische industrie, de politiek en de wetenschap.” 

Hier is ook een (steeds grotere) groep die dat doet. En dan klinkt het woord wappies. Er is toch niemand meer die dat kan zeggen. Iedereen kan zich verdiepen, al kost het absoluut moeite om achter de waarheid komen. Voor een deel de waarheid want ik weet zeker dat er veel is waar we (nog) niet achter komen.

De H1N1 griep is hetzelfde als de Mexicaanse griep. Op het gezondheidsplein lees ik eerst dat de Mexicaanse griep elke winter terugkomt. Vervolgens staat in hetzelfde artikel dat er geen behandeling voor is, dat een arts alleen een virusremmer kan geven. Daarna lees ik dat het hier sinds begin 2010 niet meer voorkomt. En dan meteen de volgende zin erachteraan: "Sindsdien is het virus opgenomen in de jaarlijkse griepvaccinatie en wordt het als gewone griep behandeld." Hoeveel (ik tel er vier) tegenstrijdigheden in zo'n kort stukje tekst. 

Terug naar Frankrijk  De toenmalige minister van gezondheid, Roselyne Bachelot, bleek adviseurs te hebben die banden onderhielden met de industrie. Martin Hirsch, de huidige directeur van de Parijse ziekenhuizen, publiceerde een boek met de titel 'Het moet afgelopen zijn met de belangenconflicten'.

Een schandaal dat in hetzelfde jaar uitbrak rond het geneesmiddel Mediator, versterkte de weerzin tegen ‘Big Pharma’, een begrip dat tot dan toe nog nauwelijks bekend was. Mediator was geen vaccin, maar een middel tegen diabetes dat dodelijk bleek voor naar schatting 2000 patiënten."