woensdag 25 mei 2022

Schokkend en alarmerend

Je zou toch denken dat het gespuit (heb het nu niet over vaccins) op groente en fruit minder is geworden. Dat leek de tendens te zijn. Het tegendeel is waar. Het gebruik van giftige stoffen op fruit is de afgelopen negen jaar met 53 procent gestegen!!! En helemaal ernstig is dat stoffen gemengd worden. Ik dacht werkelijk dat dat allang niet meer mocht. Het is niet alleen heel slecht voor je lichaam, maar het maakt onderzoek ook lastig.

Er staat vandaag een artikel in Trouw van Runa Hellinga.

(Ik zag eerdere artikelen met als titel:
- De hoeveelheid gif op Nederlandse aardappelen, aardbeien en radijsjes neemt niet af, maar toe.
- Groenten en fruit zijn vaak vervuild met hormoongif.

Ik kan ze niet lezen omdat ik geen abonnement meer heb. Je mag vaak 7 artikelen gratis lezen dus als u daar nog niet aan zit kunt u ze misschien wel lezen.) 
Dit artikel kan ik wel lezen. Ik krijg er elke dag een paar toegestuurd. 

"De reden voor het vele gebruik is de toenemende resistentie van schimmels, onkruid en schadelijke insecten tegen pesticiden, zegt Hans Muilerman, chemicaliëncoördinator bij PAN Europe. Als antwoord daarop gaan boeren nog meer spuiten, doen ze dat vaker in combinaties en vraagt de industrie steeds weer om toelating van nieuwe producten."

Meer spuiten, dus een nog grotere resistentie. (Dit geldt voor alle bestrijdingsmiddelen. Iedereen weet hoe het met de antibiotica gegaan is.)

Iets positiefs? “De mogelijkheden, zoals camera-­gestuurde schoffels voor onkruid­bestrijding, worden steeds geavanceerder,” zegt Muilerman."

Ik hoor vaak dat mensen biologisch eten, maar ik heb de afgelopen jaren ook echt nog gehoord dat je beter bespoten groente en fruit dan te weinig groente en fruit. kunt eten Nou, niet!

"Bestrijdingsmiddelen worden ­gezien als de oorzaak van een breed spectrum aan ziektes, van kanker en geboorteafwijkingen tot hersenziekten. In Frankrijk is parkinson inmiddels een erkende beroepsziekte in de wijnbouw, aldus de Nijmeegse neuroloog Bas Bloem, die bestrijdings­middelen mede als oorzaak noemt van het wereldwijd groeiende aantal parkinsonpatiënten".

"Fruit goed wassen helpt volgens Muilerman hooguit ten dele, omdat planten de bestrijdingsmiddelen opnemen. Hij adviseert zwangere vrouwen en kleine kinderen om alleen maar biologisch fruit en onbespoten groente te eten. “Dat zou ik iedereen gunnen, maar voor veel mensen is dat te duur.” Duurder dan nodig, zegt hij erbij: “Boeren krijgen een hogere prijs, maar ook supermarkten ver­dienen extra aan biologisch”.

Deze waarschuwing is uniek en ernstig. 

Als iemand zo onverstandig is om toch bespoten zaken te eten dan heel goed wassen met azijn en/of zuiveringszout en goed naspoelen. Dan nog krijg je het binnen, maar minder.

Ik moet hier nog veel meer gaan schrijven over goedkoop en gezond eten. Biologisch hoeft niet duur te zijn. Men blijft dit maar zeggen. Vooral de mensen om wie het gaat. Er moet van binnen iets veranderen. Er helemaal voor gaan en vervolgens leren koken en als het mogelijk is (een beetje) moestuinieren. Hoe bereik ik mensen die nog zo denken?

Er werd de afgelopen tijd vooral geld uitgegeven aan sigaretten, cola en bier las Henk net voor.