vrijdag 20 mei 2022

Prof. dr. Peter C. Gøtzsche en De Groene Amsterdammer

Niet alleen wat corona betreft is het moeilijk om informatie te krijgen, over en van mensen, die de andere kant belichamen. Voor mij de goede kant. Je moet de wegen en kanalen echt weten. Het geldt überhaupt voor mensen die kritisch zijn. Hoe deskundig ze ook zijn, hoeveel universitaire titels ze ook hebben het maakt helemaal niets uit.  

Als het uitkomt mogen alleen deze mensen spreken, anders juist niet!

Een vriendin schreef over Peter Gøtzsche. Zoals ik schreef over artsen die ik vertrouw, die zichzelf en de eed die ze afgelegd hebben trouw blijven, zo wil ik Peter Gøtzsche noemen.
Ik heb hem weer opgezocht en dit is precies waar ik het altijd over heb en gisteren over schreef. Zonder universitaire titels. :-) 
Vanuit iets heel dieps, vanuit voelen wat goed is en wat niet. Ik word gelukkig van zulke mensen en al krijgen ze geen of veel te weinig ruimte, ze zijn overal. 
Uiteindelijk zullen ze zegevieren,
Het is ondenkbaar dat hier een juryrapport zou verschijnen met een dergelijke aanmoediging voor studenten. 

"Prof. dr. Peter C. Gøtzsche (Wat een prettig gezicht, daar voel je je toch meteen thuis bij?)
voltooide zijn universitaire studie in biologie en scheikunde in 1974, en zijn opleiding tot arts in 1984. Hij specialiseerde zich in de interne geneeskunde. Van 1975 tot 1983 werkte hij in de farmaceutische industrie, waar hij zich bezighield met klinische onderzoeken en regelgeving, en van 1984 tot 1995 in ziekenhuizen in Kopenhagen. In 1993 richtte hij samen met andere onderzoekers de Cochrane Collaboration op, een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met de effecten van gezondheidszorg. In 2010 werd hij aan de universiteit van Kopenhagen hoogleraar Opzet en Analyse van Klinisch Onderzoek.

Gøtzsche won met zijn boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' de British Medical Association’s Annual Book Award 2014. Citaat uit het juryrapport: ‘Verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. Waar het allemaal om draait, is dat we ons moeten richten op patiënten. Hun veiligheid behoort belangrijker te zijn dan winst.’

Zijn meest recent verschenen boek bij Lemniscaat is Hoe overleef ik. Wegwijzer in een overvloed aan medische informatie."

Deze tekst komt uit de pagina van Lemniscaat. Dit is dus een herhaling, maar met zijn vriendelijke gezicht. https://lemniscaat.nl/auteurs/gotzsche-peter/

https://www.deadlymedicines.dk

Deadly Medicines & Organised Crime
A BLOG ABOUT DRUGS

ps
Ik voelde al lang voor corona dat warmte onder andere zorgt voor schadelijke beestjes en ik ben zo blij wanneer het bevestigd wordt.

De Groene Amsterdammer
Nóg een risico van klimaatverandering: virussen springen hierdoor sneller over van dier op mens. Met nieuwe pandemieën tot gevolg