donderdag 30 juni 2022

Evenwicht

Elke dag probeer ik onbewust een evenwicht te vinden tussen informatie vergaring en zelfbescherming. Als ik, en alle kan nooit van zijn leven, veel informatie tot me neem, dat kan een mens niet aan. En aan de andere kant wil ik niet wereldvreemd zijn en wil ik op de hoogte zijn van belangrijke gebeurtenissen. En niet alleen dat, ik kan alleen meeleven met betrokkenheid en liefde als ik weet wat er gebeurt. Naast het deel dat onbewust filtert, filter ik ook bewust. Dat wel, dat niet en dat juist heel veel. 

Bestaan er landen waar niets wordt achtergehouden? Ik bedoel niet misschien eens iets uit tactische overwegingen, dat lijkt me logisch, maar achterhouden om alle andere redenen. Scandinavische landen? Daar heb ik altijd veel vertrouwen in. Maar dat had ik ook in Nederland en nu niet meer, al zal het nog steeds in van de beste landen zijn om in te wonen.

Een onafhankelijke expertgroep van onder andere hoogleraren, die op verzoek van het ministerie van VWS is samengesteld, zegt dat er “een gebrek aan toegang tot (medische) data” is. Dit betekent dat deze groep geen toegang heeft gekregen tot de brondata en onmogelijk in staat is een controlerende functie te vervullen. Dit is al jaren aan de gang en waarom maakt niet iedereen zich hier druk om? Op deze manier komt de waarheid niet aan het licht.

Ik las net in een indrukwekkend boek, waarover meer als ik het uitheb, over een geheim defensielaboratorium in Engeland waar chemische wapens, met o.a. het afschuwelijke verlammende zenuwgas sarin B werden geproduceerd. Werknemers werden ernstig ziek en een aantal overleed. Eerst ontkende de overheid, hielden ze het rapport achter en veranderde ze de conclusies (zoals nu ook hier gebeurt!). Later werd het toegegeven. Mensen kregen de 'royale' uitkering van 120 pond per persoon.  

Dit zal altijd bijna overal gebeuren, dat is me de afgelopen jaren echt duidelijk geworden. Maar toch ben ik benieuwd of er geen uitzonderingen zijn. Ik hoop het zo.

ps
Verschrikkelijk bericht uit Duitsland van die engerd. Het laatste is dat hij speurhonden op het vliegveld in wil zetten om mensen die corona hebben op te sporen. Of het om lepra of de pest gaat. En dan hoe hij begon te schreeuwen tegen zorgpersoneel die tegen prikverplichting is. 

Ook pleit hij voor de ‘Von O bis O’-regeling, die aansluit bij het systeem voor winterbanden: voortaan een mondkapje van oktober tot Pasen (Oktober bis Ostern). 

We hadden het er net op een bankje in het bos over, hoe blij we zijn dat we niet meer in Duitsland wonen. Gelukkig is onze droom mislukt.