zondag 2 januari 2022

Goede programma's

Hoe is het nieuwe jaar begonnen voor u?
Vanmorgen was ik een heel verhaal aan het schrijven voor nu.nl die de opmerking hadden gekregen dat ze te eenzijdig waren geweest. Ze wilden hier graag een reactie op. Wij vonden dat dit bij alle media zo was, zeker niet alleen daar. Als het niet eenzijdig is wordt er vaak veel weggelaten, wat ook voor disbalans zorgt. Toen ik het verhaal had geschreven dacht ik nee, ik moet me alleen hier uitspreken, ik haal me anders te veel op de hals. Dat zorgt voor onrust waar ik vervolgens niets mee kan.
Ik lees het geworstel van mensen en ik hoor dat ze steun halen (zo fijn!) uit mijn gevoelens en opinie over de pandemie. 
U bent niet alleen! We staan hier met elkaar in. Wij vinden het ook heel fijn om mensen te horen die zich in de materie verdiept hebben en vooral ook hun eigen gedachten kenbaar maken. Mensen die ook vanuit hun vakgebied recht van spreken hebben, of veel beter gezegd iets toe kunnen voegen aan hoe te handelen. Het sterkt en geeft een beetje licht. Juist dat vind ik heel belangrijk.
Doordat ik op steeds meer informatiekanalen lees wordt duidelijk waar ik me prettig bij voel en waar niet. Bij complotdenkers voel ik me niet thuis. Ik denk bijvoorbeeld dat het langdurig dragen van mondkapjes heel ongezond is (afvaladem inademen, te weinig frisse lucht, te weinig zuurstof) maar ik zie dat als effect, niet als een doel op zich. Bepaalde mensen zien dat wel zo. Ik vind het een beetje grimmig op sommige plekken. Wat ik ook doe, waar ik ook ben, ik wil door niemand naar beneden getrokken worden. Graag een beetje naar boven geduwd. Alleen op die manier kunnen we samen onze weg hierin vinden.
Rustige programma's waar mensen de ruimte krijgen om hun verhaal te doen, zonder interrupties, heerlijk. Met respect en warmte. 
Ik zal vaker iets plaatsen wat ik de moeite waard vind. Het is qua tijd kris kras door elkaar. Ik hoop dat u mij dat niet euvel duidt. Misschien een keer eerder in mijn leven gebruikt deze uitdrukking, maar hij komt nu goed van pas.