zaterdag 15 januari 2022

(Na)denken over alles

Ik schreef eergisteren dat ik dolgraag veel wil weten. Ik wil voor mezelf (altijd) weten wat er gebeurt en hoe ik daarop reageer. Altijd de vraag waarom? Als het om deze tijd gaat wil ik weten wat er in de chemische gebruikte middelen zit. Wat de invloed is van regels en beperkingen en wat van degenen die dat bepalen. 
 
Ik ben ge├»nteresseerd in de fase waar de wereld nu doorheen gaat en wat dat allemaal doet met mensen. Vooral jonge mensen missen een belangrijk stuk van hun ontwikkeling. Wat heb ik vroeger allemaal niet meegemaakt met verschillende mensen die ik overal tegenkwam? Dat kan nu allemaal niet. Ik hoop dat er voor iedereen op een of andere manier ooit een sociale compensatie komt.

Ik wil graag weten welke informatie beschikbaar is en hoe die wel of niet wordt doorgegeven. Welke belangen zijn er bij de verschillende partijen en hoe wordt daar mee omgegaan? Soms wordt openlijk gezegd dat geld de drijfveer is, soms blijft veel verborgen. Waarom doen veel (niet iedereen!) mensen meteen wat er gezegd wordt, terwijl er zoveel onduidelijkheid is? Waarom wordt er niet naar alle wetenschappers geluisterd die zoveel toe te voegen hebben,   en naar al die andere mensen? Waarom wordt er niet ten volste voorkomen dat er polarisatie ontstaat, waarom staat verbondenheid niet voorop?
Hoe moet een land, de wereld, anders functioneren? En waarom wordt er niet intensief naar alternatieven gezocht en vooral ook waarom ligt de aandacht niet heel erg op alles wat mensen zelf kunnen doen, waarom worden mensen fysiek en geestelijk afhankelijk gemaakt?
En waarom wordt er nog steeds geprikt? We begrijpen er niets van. Hugo de Jonge zei laatst in een zin "de vaccins helpen niet tegen dit virus. Haal allemaal de booster." Waarom vraagt dan niemand: "Wat zegt u nu?" 

Het denken over de beperkte en vaak verwarrende informatie die naar buiten komt is ook wat me, wat ons drijft. Dit gaat niet alleen over vaccinaties, maar over alles. Mijn eigen lichaam en geest spelen een rol, maar ook die van elk ander mens en van de aarde. Zo zijn er de hele dag dingen die ik me afvraag en dat is bij meer mensen zo maar bij veel ook niet en waarom niet? 

Mijn achtergrond is taalexpressie en alles wat daar direct of indirect mee te maken heeft boeit me. Ik kijk bij een persconferentie (maar overal en dat gaat vanzelf) niet alleen naar wat iemand zegt maar ook naar hoe. Waar ligt de nadruk op in de tekst. Er zijn veel herhalingen. Die werken versterkend. Aan het begin wordt vaak iets gezegd waar ook mee wordt afgesloten. Hoe is de non-verbale communicatie, straalt iemand rust en vertrouwen uit?  Soms spreekt iemand zichzelf tegen, zoals in het voorbeeld wat ik net gaf over Hugo de Jonge. Op deze manier kijken geeft zoveel meer informatie. 

Gisteravond was er weer een persconferentie. Somber, somber, terwijl er ook zulk goed nieuws is. Eigenlijk is vanaf november duidelijk dat Omikron razendsnel besmet maar niet erg ziek maakt. Het mooiste wat we kunnen hebben. Bij het RIVM dachten ze dat er heel veel ziekenhuisopnamen zouden komen en dat er veel mensen boven de 80 zouden overlijden. Allebei is niet gebeurd en toch overheerst nog steeds iets paniekerigs, waarom? Natuurlijk worden er elke dag veel mensen besmet en dat is ook goed. Als mensen besmet, maar niet ziek zijn zouden ze juist niet in quarantaine moeten. Hetzelfde geldt voor de ongezonde mondkapjes. Als iedereen besmet raakt kunnen we eindelijk die groepsimmuniteit krijgen. 

Waar wij erg door aangedaan zijn is dat kleine kinderen gevaccineerd worden ... waarom? Onmenselijk. Voor kinderen is er sowieso geen gevaar en de hele situatie is door Omikron veranderd. Wat als het over een paar jaar helemaal misgaat? Ook deze kinderen krijgen een gencode. De overheid is verantwoordelijk en dat zeggen ze ook, maar daar heeft niemand iets aan. Dat mensen gevoeliger worden voor andere virussen of juist veel sterker reageren lijkt me logisch, maar volwassenen hebben voor vaccins 'gekozen'. Kinderen niet en het gaat niet om een enge, levensbedreigende ziekte*, het gaat om een heel milde variant.Wij vinden het hartverscheurend en onbegrijpelijk.

*Omikron blijft in de bovenste luchtwegen waardoor de virusdeeltjes gemakkelijker uitgeademd worden, maar omdat het niet in de longen komt, is het veel minder ziekmakend. Er zal vast wel eens een uitzondering zijn, maar alles wat ik er nu over gehoord heb, maakt duidelijk dat het om een milde soort griep gaat.
En dan worden kinderen gevaccineerd???