zaterdag 12 februari 2022

Schellen

Lang geleden schreef ik al dat de schellen ons van de ogen vielen.*

Nu is dat nog veel meer! De grote farmaceutische bedrijven heb ik altijd gewantrouwd, ze zijn er een heel klein beetje voor ons maar vooral zijn er heel veel andere en grote belangen. In deze coronatijd hebben ze meer winst gemaakt dan ooit.
Drie citaten uit een artikel van de Groene:

  • Landen als de Filippijnen en Zuid-Afrika pasten op aandringen van Pfizer zelfs hun wetten aan om te voorkomen dat het bedrijf later aansprakelijk kan worden gesteld voor, bijvoorbeeld, schadeclaims vanwege onvoorziene bijwerkingen.
  • EU-voorzitter Ursula von der Leyen koestert een hechte persoonlijke band met Pfizerbaas Bourla. Hun intensieve sms-verkeer blijft ondanks een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur T.) van een journalist en scherpe kritiek van de Europese Ombudsman geheim.
  • We maken als samenleving bovendien voor de volksgezondheid veel kosten, zoals het aanpakken van antibioticaresistentie en het afbouwen van langdurig gebruik van medicatie.

Het kost geld om mensen weer een beetje gezonder te krijgen door ze minder medicijnen te geven...??


Als je dit weer leest dan word je toch woedend, al dekt dit woord de lading niet. Net zoals de brieven laatst van wanhopige verpleegkundigen, die iets heel ernstigs naar buiten brengen, wat gebeurt daarmee? Misschien zijn ze ontslagen want de waarheid moet verborgen blijven, nog steeds. Die paar woorden die ik hier schrijf zijn een fractie van wat er aan de hand is. Trudeau laat dat ook weer zien. Het is lachwekkend, maar vooral om te huilen. 90% is daar gevaccineerd en dan denk ik weer aan die arts die zei dat als er een betrouwbaar en heel goed vaccin zou zijn, je bij 20-30% al een duidelijke vermindering van besmettingen zou zien (speelt nu op zich geen rol meer). Wij hopen dat er een moment komt dat bij iedereen de schellen van de ogen vallen. Henk had het over blindelings vertrouwen en dat ligt in dezelfde lijn.


Iedereen weet dat de prikken er zijn voor het virus van vorig jaar en dat ze niet werken bij omikron. Niet alleen de wetenschappers die wij vertrouwen zeggen dat, nee, van alle kanten wordt het gezegd. 

Dat overheden blijven dwingen heeft allerlei oorzaken,

maar de grote massa, die geen belangen heeft, waarom?

De apathie ... wat bij de morele herbewapening als oorzaak van grote problemen werd genoemd. Die beangstigende apathie.

 

*De schellen vielen me van de ogen betekent 'ineens begreep ik hoe het werkelijk zat' en ook wel: 'ineens begreep ik dat ik blind was geweest voor de werkelijkheid'.

De herkomst van deze zegswijze ligt in de Bijbel. In Handelingen 9:18 staat: "Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, (...)."

Met schel wordt hier oorspronkelijk 'schil, vlies' bedoeld. F.A. Stoett vermeldt dat als de schellen je van de ogen vallen, het net lijkt alsof er een vlies dat je zicht belemmerde van je ogen valt.