zondag 10 juli 2022

En wat ik vandaag ook graag wil delen

Ik was het hartgrondig eens met iedereen die de afgelopen jaren vragen stelde, met iedereen die een open gesprek wilde, met iedereen die verontrust was. Al die mensen die in hun eigen vakgebied en op hun eigen manier in verzet kwamen. En met alle andere mensen die dit zo beleefden. Maar hoe kan het, dat een deel van die groep zich keert tegen constructieve acties voor verbetering van het leefmilieu. Ik snap daar niets van! Als je voor de vrijheid van mensen bent, ben je dat dan niet voor vrijheid van dieren, niet voor een schoon milieu, niet voor een leefbare aarde ...??? Wat heeft een vrij mens aan een onleefbare aarde?

De verworpen aarde en de verworpenen. Juist ook de landen die het minst vervuilen zijn de dupe van kapitalisme (bijvoorbeeld Afrika, of de oerwouden). Daar is toch niet mee te leven, het is een grote misdaad. Alles grijpt in elkaar. Niet alleen de boeren, vooral ook de direct of indirect vervuilende bedrijven. En wijzelf, we moeten allemaal bijdragen en er is zoveel wat we kunnen doen!

Geld heel belangrijk vinden zorgt voor slechte leefomstandigheden; veel te veel dieren en daardoor veel te veel stikstof en meer narigheid. Dieren hebben het oneindig veel beter wanneer ze met (veel) minder zijn. Vlees dat vol stresshormonen zit is, naast alles wat toegevoegd wordt, ook nog eens heel erg ongezond. (Wel druk maken om mondkapjes en de coronaspuiterij, waar ik het roerend mee eens ben, maar laat iedereen zich alsjeblieft net zo druk maken om alle andere spuiterij!) 
En er zitten door de intensieve landbouw veel minder mineralen in de grond. Heel veel is onnatuurlijk geworden.
En dan al die export ... het maakt landen zo afhankelijk. Je ziet het nu in Sri Lanka. Wat zou het fijn zijn als elk land op de wereld voor zichzelf kon zorgen. Om niet afhankelijk te zijn en veel minder te vervuilen! Ik hoop dat de niet biologische boeren hier alle hulp krijgen om een andere weg in te slaan. Door op een andere manier te boeren of door iets heel anders te gaan doen.
De weerstand begrijp ik, het is moeilijk iets wat er altijd was te veranderen, of er zelfs mee te stoppen. Er moet dan wel een goed en aantrekkelijk alternatief zijn.

De grond, de lucht, de dieren en gewassen zullen er zo ontzettend blij mee zijn!