vrijdag 8 juli 2022

Open

Het onderwerp is open, maar het tegengestelde was de afgelopen jaren aan de hand.
Alles zat potdicht. Alleen opengaan kan ons verder brengen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Maurice:
"Vanaf maart 2020 zijn we in een nieuwe fase van de geschiedenis terecht gekomen in ons Nederland (en in vergelijkbare landen).
We woonden in een land waar vrijwel alles gezegd mocht worden. En waar over veel onderwerpen tegengesteld werd gedacht. In ons grote scala aan media werden deze tegengestelde meningen geuit. Ook machthebbers werden door de media kritisch benaderd. In de wetenschap dat juist via uitwisseling van kennis en het toetsen van hypotheses we elkaar verder brachten. Waarin we geen beroepsverboden kenden. En we ons laatdunkend konden uiten over landen, waar deze vrijheden veel minder het geval waren/leken te zijn.

Plotsklaps veranderde dat. De dreiging van Corona, zeer tastbaar gemaakt door de ontwikkelingen in het buitenland, en met name in en rondom ziekenhuizen in Bergamo, bracht een vorm van paniek in de samenleving. Er heerste plotseling angst voor ernstige ziekte en de dood, zoals we die – althans op het vlak van onze gezondheid – in ons leven nog nooit hadden meegemaakt.

In die paniek hingen we aan de lippen van de deskundigen die de indruk gaven te weten wat er aan de hand was (en niemand wist wat er aan de hand was!) en hoe dat gevaar te bestrijden was. En velen waren dankbaar voor de strenge maatregelen van de overheid, waarvan gepretendeerd werd dat die het gevaar fors zouden doen verminderen.

Vanaf dat moment was er in de traditionele media vrijwel alleen ruimte voor één verhaal over de dreiging van het virus en de mogelijke aanpak. Er werd geschreven/verteld dat we bepaalde geneesmiddelen off-label niet mochten gebruiken. Dat de vaccinatie nog de enige redding was.  En je na die vaccinatie niet meer besmet kon raken. Toen dat in de praktijk anders bleek, werd er gezegd dat je door vaccinatie nauwelijks ernstig ziek zou worden en dat de kans om te overlijden duidelijk minder zou zijn.

Factcheckers corrigeerden degenen die afweken van dat dominante verhaal. En bij de sociale media werd steeds meer censuur toegepast op degenen met een zwaar afwijkend geluid".

Het verhaal gaat verder over data.
Het deel waar ik totaal geen verstand van heb. Dit is juist waar Maurice wel heel veel over weet en wat hem zorgen baart, en waar hij steeds ongeruster over wordt. Belangwekkende en zorgwekkende informatie die vanuit nogal wat data-analyses wereldwijd naar voren komt, en die je vrijwel nergens in de traditionele media aantreft. 
Wat ik wel weet is dat het in de lijn ligt van hoe alles gegaan is. Dat er een interpretatie is vanuit een vooringenomenheid en dat er geen openheid en transparantie is. Als die openheid nergens over is, dan is het onmogelijk dat het er hierbij opeens wel is. Ik had het een paar dagen geleden over op het verkeerde been gezet worden. Dat speelt hier zeker ook. Ik heb geen inzicht in de gevolgen die dat kan hebben. Ik kan het alleen maar jammer vinden en ik weet zeker dat het schadelijk is. Dat is het altijd, maar daar begint het pas en wanneer? Als alles opengaat. 

ps
Het schijnt dat mensen die zijn geprikt met het mRNA-vaccin van Pfizer 4,4 keer méér kans hebben om met een ernstige bijwerking in het ziekenhuis te belanden dan ongevaccineerden door corona. Bij het vaccin van Moderna is de kans bijna 2,5 keer zo groot. Dit blijkt uit een studie, die volgens WHO-richtlijnen werd uitgevoerd.

De studie* werd uitgevoerd door gerenommeerde wetenschappers en professoren van verschillende universiteiten, zoals dr. Mark Jones van Bond University, dr. Sander Greenland van University of California, dr. Joseph Fraiman van Louisiana State University en dr. Peter Doshi van University of Maryland. Doshi is tevens editor van de British Medical Journal.