woensdag 17 augustus 2022

Mooi om de dag mee te beginnen

Henk las net iets voor van een groep waar hij lid van is:

"Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen."