vrijdag 25 augustus 2023

Geraakt door deze nieuwe partij

Ik schreef u dat ik in zou gaan op Nieuw Sociaal Contract, de partij die voortkomt uit Pieter Omtzigt en geestverwanten. Ik voeg het toe*, dan kunt u het helemaal lezen, maar ik haal een paar alinea's aan die me raken, waardoor ik denk hier stem ik op, al zijn er waarschijnlijk een paar zaken waar ik anders over denk. Het grootste deel gaat over waar ik de afgelopen jaren over geschreven heb, niet de macht van overheid en grote bedrijven staat centraal, maar de mens! Hier komt het:

"Deze politiek wordt niet beheerst door calculatie en eigenbelang, maar zoekt hartstochtelijk naar recht en waarheid.

De partij ziet mensen als bezielde personen die zich tot elkaar verhouden met zorg. Ieder mens telt. Iedere persoon draagt een onschendbare waardigheid met zich mee die onvoorwaardelijk respect verdient. Mensen combineren met hun morele aard subjectiviteit en objectiviteit, uniciteit en relatie, identiteit en creativiteit4.

De instrumentele rationaliteit van bestuur is een ijzeren kooi. De overheid schenkt in het personalisme juist aan burgers vertrouwen en verantwoordelijkheid, om eigen keuzes te maken in plaats van te kiezen voor beheersing, drang en dwang.

Die mens is een sociaal, fysiek, relationeel, economisch en spiritueel wezen. Wij stellen dus niet een autonoom individu voorop. Bij ons staat de integrale persoonlijkheid van de mens centraal met fysieke en spirituele verlangens. Daarom baseren wij ons beleid op een integraal humanisme. Tussen de ondernemer en de klant, tussen de verpleegkundige en de patiënt, tussen de leerkracht en het kind, de politieagent en de wijkbewoner, de ambtenaar en de burger, de hulpverlener en de patiënt bestaat een wederkerige relatie. Niet protocollen of procedures bepalen de omgang met elkaar, maar de persoonlijke betrokkenheid op elkaar."
(Dan is er wel ruimte voor dat glaasje water!!!)

De allermooiste zin vind ik:
"
Het hart van ieder mens heeft redenen, die het verstand niet kent."

Ik ben ongelooflijk blij met deze nieuwe partij. Na heel veel jaren Partij voor de Dieren wordt het dit, met volle overtuiging.

*Ik kan het niet toevoegen, wordt geweigerd. Even knobbelen hoe ik dat moet doen, er is niets geheims aan, vreemd. Hoe dan ook, u heeft toch al een indruk.