vrijdag 18 augustus 2023

Kennistrap

De vrijdag, waar Venus bij hoort is mijn dag. Venus hoort bij weegschaal. Ik heb een duidelijk gevoel bij elke dag en vrijdag vind ik heel fijn. Daar hoort deze mooie foto bij, al hoort er bij elke dag een mooie foto en heeft deze foto niets met vrijdag te maken. :-)

Staircase of Knowledge
Bij de Universiteit van Balamand in Libanon Het Gilgamesj-epos
De Republiek van Plato
Diwān Abū al-Tayyib al-Mutanbbī
Risālat al-ghufrān / Abī al-Alā al-Ma'arrī
De goddelijke komedie door Dante Alighieri
Muqaddimah-i ibn Khaldūn
De prins en de verhandelingen door Niccolò Machiavelli
Verhandeling on Method door René Descartes
The Critique of Pure Reason door Immanuel Kant
Faust door Goethe
The Origin of Species door Charles Darwin
De gebroeders Karamazov door Fjodor Dostojevski
Aldus sprak Zarathustra door Friedrich Nietzsche
De betekenis van relativiteit door Albert Einstein
De profeet door Khalil Gibran
al-Ayyām / Tāhā Husayn
Een studie van de geschiedenis door Arnold Toynbee
Cosmos door Carl Sagan
Een korte geschiedenis van tijd door Stephen Hawking
Les Désorientés door Amin Maalouf
The Road Ahead door Bill Gates 
---
 
Goed gezegd vind ik dit, consumptiemiddel. "Foutief gebruik van geneesmiddelen blijft een belangrijke oorzaak van spoedopnames in het ziekenhuis. ‘Mensen zien medicijnen meer en meer als een consumptiemiddel."

Dit is de kop van een artikel in het Vlaamse Knack. Een verkeerd gebruik van geneesmiddelen, zoals therapeutische vergissingen, foute toedieningswijze, interactie met andere producten of onbedoelde overdoseringen is de belangrijkste reden om contact op te nemen met het gifcentrum staat er in het artikel. Hebben we in Nederland een gifcentrum? "Dat geneesmiddelen verre van onschuldig zijn, blijkt ook uit de cijfers van de spoedopnames in ziekenhuizen. Gemiddeld 10 procent van die opnames is te wijten aan ongeschikt gebruik van geneesmiddelen. Bij ouderen is dat zelfs 30 procent zegt Stéphanie Wuyts, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog bij het UZ in Brussel. "Dat kan gaan van intoxicatie, zowel accidenteel als bewust, tot zware bijwerkingen, denk maar aan bloedingen bij bloedverdunners of ontstekingsremmers". Ik las dat paracetamol ook een grote rol speelt en hier wordt het maar voorgeschreven of aangeraden het zelf te nemen want het kan geen kwaad. Dat kan het wel, een overdosering kan leiden tot misselijkheid en braken, gevolgd door andere maag­darmklachten, maar ook lever­ en nierbeschadiging en zelfs coma zegt Stéphanie. Ik heb ook al eens geschreven hoe vervuilend het voor het drinkwater is. Verder in het artikel staat dat veel medicijnen weer afgebouwd moeten worden en dat dit vaak niet gebeurt. Dit is hier precies hetzelfde en zo is het in de meeste landen.
We hadden gistermiddag een gesprek met een dame van WMO, die bij de mevrouw kwam. Ze zei meteen iets over de bijwerkingen van medicijnen, toen ik het over van de wc vallen had, maar daar bleef het bij. We zorgen voor haar en hoe dicht ze gevoelsmatig ook bij me staat, ik kan niet handelen zoals ik zou doen als het mijn moeder was.
Op goede huishoudelijke hulp (alleen voor de hygiëne) moet een paar maanden gewacht worden, er is te weinig personeel. Wel komt er binnenkort dagbesteding en daar was de mevrouw heel enthousiast over. 
Het mag dan niet mijn moeder zijn, als ik aan haar denk en over haar schrijf word ik helemaal warm van binnen. 

Pffft, een misdaadfilm is er niets bij.
Uiteraard ben ik voor het konijntje.
https://twitter.com/Bijan63/status/1692130701137654134?s=20