dinsdag 27 september 2022

Blij met wat er gebeurt

Er zijn (eindelijk) steeds meer artsen van over de hele wereld die zich verenigen en zich uitspreken over de gevaren van de prikken. Veel artsen zeggen dat het prikken onmiddellijk moet stoppen. Hoe kan het ook anders als mensen met bosjes neervallen. Het is de week van de schadelijke bijwerkingen. Doodgaan is wel de allersterkste bijwerking.
Hoeveel verder moet het nog komen voordat het stopzetten ook gebeurt. Ik gaf hier de cijfers van cbs en op zich goed (en vanzelfsprekend) dat iets van de oversterfte zichtbaar wordt gemaakt. Ik denk dat de werkelijkheid anders is en veel hoger ligt. Het blijkt dat op plekken waar het meest geprikt is de hoogste oversterfte is. Een tijd geleden gaf ik een eerste(?) waarschuwing door, van iemand die aan de wieg stond van de vaccinaties, maar nu waarschuwt de ene na de andere arts.

Twee voorbeelden. 

Ik zag een Duitse arts, Gunter Frank. 
"Wir erleben durch die Corona-Impfung einen medizinischen Zusammenbruch!“
("We ervaren een medische ineenstorting als gevolg van de coronavaccinatie!")
"Die Zulassing der Corona-impfung muss umgehend gestoppt werden".
("De goedkeuring van de coronavaccinatie moet per direct worden stopgezet")

De vooraanstaande Engelse cardioloog, Dr. Aseem Malhotra die als een van de eerste 2 prikken nam en de prik gepromoot heeft, komt daar volledig op terug. Ik heb er respect voor dat hij zich er zo krachtig over uitspreekt. Alles wat ik de afgelopen maanden heb geschreven wordt hier genoemd. Ik ben zo blij met de groeiende openheid.

In een tweedelige onderzoekspaper getiteld "De pandemie van misinformatie genezen" enz hier het tweede, door google vertaalde deel. Het eerste staat onderaan dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=MtE0I5FqHPs

"Achtergrond: Autoriteiten en secties van de medische professie hebben onethisch, dwingend en verkeerd geïnformeerd beleid ondersteund, zoals vaccinmandaten en vaccinpaspoorten, waardoor de principes van ethische, evidence-based medische praktijk en geïnformeerde toestemming worden ondermijnd. Deze betreurenswaardige acties zijn een symptoom van de 'medische informatiepuinhoop': het topje van een sterfte-ijsberg waar voorgeschreven medicijnen naar schatting de op twee na meest voorkomende doodsoorzaak wereldwijd zijn, na hartaandoeningen en kanker.

Doel: De belangrijkste oorzaken van deze tekortkomingen op het gebied van de volksgezondheid identificeren.

Methoden: een verhalend overzicht van zowel huidige als historische drijvende factoren die ten grondslag liggen aan de pandemie van medische verkeerde informatie.

Resultaten: Onderliggende oorzaken voor dit falen zijn onder meer het vastleggen van regelgeving - voogden die geacht worden het publiek te beschermen, worden in feite gefinancierd door de bedrijven die baat hebben bij de verkoop van die medicijnen. Een mislukking van de berichtgeving over de volksgezondheid heeft ook geleid tot moedwillige verspilling van middelen en een gemiste kans om individuen te helpen een gezonder leven te leiden met relatief eenvoudige - en goedkope - veranderingen in levensstijl.

Conclusie: er is een sterk wetenschappelijk, ethisch en moreel argument dat de huidige toediening van het COVID-vaccin moet stoppen totdat alle onbewerkte gegevens zijn onderworpen aan volledig onafhankelijk onderzoek. Met het oog op de toekomst moeten de medische en volksgezondheidsberoepen deze tekortkomingen erkennen en de bedorven dollar van het medisch-industriële complex vermijden. Het zal veel tijd en moeite kosten om het vertrouwen in deze instellingen weer op te bouwen, maar de gezondheid – van zowel de mensheid als de medische professie – hangt ervan af.

 ------

Al weten artsen dat ze allerlei risico's lopen, ze durven die nu meer te nemen omdat de schade zich ontvouwt en ze niet langer kunnen zwijgen. De artsen die zich vanaf het begin af aan  hebben uitgesproken krijgen gelijk en net zoals de wetenschappers die dat deden zouden ze luidruchtig gerehabiliteerd moeten worden. Er is voor zover ik weet (en natuurlijk weet ik heel veel niet) niets geweest van wat ze zeiden wat niet waar is gebleken.