maandag 26 september 2022

Pleiter voor anders omgaan met energiewinning en een herinnering

Na de bezinning, die alle aandacht verdiende, waar niets anders bij mocht, iets over Wouter van Dieren. Het was revolutionair indertijd, De Club van Rome. De leden waren denk ik de eerste mensen die zich nadrukkelijk en in het openbaar grote zorgen maakten over de toekomst van de wereld. Hij geeft in dit gesprek bij de Nieuwe Wereld energie-perspectieven die deels haaks lijken te staan op zorgen voor een beter milieu, maar deze zeer deskundige man is een van de belangrijkste grondleggers van bewustwording over de schade die aan het milieu gedaan is. Door ontwikkelingen die je doormaakt kan je niet denken als 50 jaar geleden en zeker niet als je je sterkt ontwikkeld en de wereld heeft dat ook gedaan. Er is zoveel gebeurd in al die jaren. Hij is in de 80 denk ik en even gepassioneerd als vroeger! Het leuke is dat zijn vrouw, die een van de beste vriendinnen van mijn zusje was, mij soms in bed stopte. En met haar ouders heb ik als kind wel eens gezeild en ik bleef op de boot slapen. 's Avonds poetste ik mijn tanden boven het water en kwamen er vonken. Maar gebeurt dat niet alleen op zee? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat we op zee waren. Hoe dan ook, ik zal het nooit vergeten.

Ik schrijf vaak over hoe jammer het is dat veel onbespreekbaar is, dat er geen enkele openheid is, wat voor immens veel problemen zorgt. Op persoonlijke gebied en op veel grotere gebieden. Ik denk dat daar geen scheiding in zit. Nu het hier om gaat, om de kostbare aarde waar we op een positieve manier gebruik van mogen maken, maar wat zo destructief is geworden, heb ik een duidelijke maning over hoe de wereld gered moet/kan worden. En dan hoor ik heel andere inzichten. Ik zou de mensen in Groningen wel willen horen, wat ze ervan vinden, over opnieuw tijdelijk gaswinnen, als er veel tegenover staat. Als er gecommuniceerd wordt; voors, tegens, angsten, perspectieven, als alles besproken wordt ... Er zou een heel ander beeld kunnen ontstaan. Ik hoop dat dat hier gebeurt en op alle andere plekken waar het niet gebeurt, terwijl het zo noodzakelijk is om verder te komen (met elkaar). Ik las net dat er een drinkwater tekort kan komen ... Ik denk dat bijna alles voortkomt uit misbruik van de aarde.*
Het beste is dat u, als u ge├»nteresseerd bent, zelf kijkt  naar het volgende gesprek:

 *De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers en ondernemers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.
De Club bestond oorspronkelijk uit 36 leden, die in april 1968 voor het eerst bij elkaar kwamen in Rome - vandaar de naam.  Vanaf 1968 kwam het gezelschap elk jaar in een ander land bijeen om over het milieu te praten.
De Club van Rome heeft diverse rapporten uitgebracht over het milieu, waarvan De grenzen aan de groei het bekendste is.


*En daaronder ligt HEBZUCHT.