zondag 25 september 2022

J.C. Bloem

Zondag

De stilte, nu de klokken doven,

Wordt hoorbaar over zondags land

En dorpse woningen, waarboven

Een schelpenkleurge hemel spant.


De jeugd keert weer voor d' in gedachten 

Verzonkene, die zich hervindt

Een warm, van onbestemd verwachten,

In zondagsstilte eenzelvig kind.


En tussen toen en nu: 't verwarde 

Bestaan, dat steeds zijn heil verdreef;

De scherpe dagen, waar de flarde

Van 't wonde hart aan hangen bleef.


Niet te verzoenen is het leven.

Ten einde is dit wellicht nog 't meest:

Te kunnen zeggen: het is even

Tussen twee stilten luid geweest.


-----------------------


Op weg naar het licht in de stilte van het bos