maandag 30 oktober 2023

Vreedzaam samen

Er zijn echt nog allerlei mensen die vrede voor de wereld willen. (Alleen die vrouwen van de zon al, dat zijn er duizenden https://womensun.org/)
En er zijn mensen met verschillende religies die vreedzaam samen leven, al heel lang.
Een mooi voorbeeld.
https://nos.nl/collectie/13959/video/2495408-hier-leven-palestijnen-en-israeliers-vreedzaam-samen

En met tranen in mijn ogen plaats ik dit en vooral door het moment als ze niet meer aan de tafel zitten. Blij omdat het gebeurt en verdrietig omdat niet iedereen het doet.
https://nos.nl/collectie/13959/video/2495866-imam-en-rabbijn-schudden-elkaar-de-hand-in-uitzending-buitenhof

Mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Wat kunnen we doen, om daar iets in te veranderen? Wat een ongelukkig- en machteloosheid in beide groepen. Ik heb het niet over terrorisme, al is daar de grootste behoefte aan liefde, maar over de mensen die meegesleurd worden in de en hun eigen oorlog. Het begint met innerlijke oorlog. De mensen die haat voelen, geweld gebruiken, veroordelen en op afstand oorlog voeren (de hele dag overal te lezen) zijn gespannen. Elkaar toelaten, elkaar omarmen zorgt voor ontspanning waardoor de liefde voor de ander kan stromen. Einde oorlog.

Het is kleurrijk, leerzaam en verrijkend, elkaar leren kennen. Zoals in het filmpje, het Arabische dorp had een bron en de Joden konden daar water uit halen, zo begon het, met delen. En dan gun je elkaar het beste en juist alle licht in de ogen. Uiteindelijk zal dat het doel van de wereld zijn, eenwording waarbij alleen maar uiterlijke verschillen zijn.---


Ik heb de stemwijzer 'gedaan'. En ook de 'stemmentracker' (half Nederlands, half Engels is helemaal idioot) De stemwijzer gaat over hoe er gereageerd gaat worden en de stemmentracker hoe er gereageerd werd bij stemmningen.  Ik kreeg twee bijna tegengestelde uitslagen die allebei ver van me afstaan. Ik blijf dus toch echt maar bij PvdD omdat ze staan voor een aantal zaken die ik ook heel belangrijk vind en dat zie ik verder nergens terug. Maar ik miste een duidelijk standpunt tijdens de pandemie maar dat miste ik bij alle partijen waar ik me ooit in mindere of meerdere mate mee verwant voelde. Onbegrijpelijk dat alleen de 'rechtse' partijen van zich lieten horen, waar ik op andere gebieden juist weer niet veel mee deel.
---
Paul Blom
"De vogelgriepgolf heeft zich nu over de hele wereld verspreid naar pluimvee, wilde vogels en zoogdieren. We zijn nog één stap verwijderd van een nieuwe pandemie onder mensen. En het is glashelder waar die kan ontstaan: in de Europese pluimvee-industrie".
---
Ik weet nog zo goed, twee jaar geleden, dat ik tegen de tandarts zei dat ik tegen prikken was, maar dat ik me niet voor kon stellen dat er een chip geïmplanteerd werd, wat door bepaalde mensen gezegd werd. Het gaat niet om chips, maar wel om gentherapie en om dna deeltjes die achterblijven. https://x.com/MittemeijerOote/status/1718692466583326854?s=20
Zo begon het https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/09/snellere-procedure-vergunningen-gentherapie en hoezo "zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid voor mens en milieu"??? We weten wat er gebeurd is, en dat als je niets weet, je zeker niet kan zeggen dat het veilig is.
Ik heb al vaak over de dna deeltjes gehoord, maar dat die vervolgens vervuild zijn ...
"Nieuw onderzoek toont de aanwezigheid van verontreinigde DNA-fragmenten aan in COVID-vaccins, wat is hier van de impact van?"
Dr. Maarten Fornerod, bioloog, dna deskundige, dataonderzoeker en universitair hoofddocent op het gebied van kanker en hersenontwikkeling, verbonden aan het ErasmusMC Rotterdam en TU Delft, vertelt duidelijk over coderen en decoderen. Het gaat om het bovenste filmpje.
https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2023-10-27

ps
Ik lees net dat mRNA in Nieuw-Zeeland verboden is door de Maori.-regering.
"Het Rahui (verbod) wordt uitgevaardigd in overeenstemming met de goddelijke wet van God, Tikanga en He Wakaputanga 1835, en Te Wakaminenga o Te Rangatiratanga van Nu Tireni, Nieuw-Zeeland en is van toepassing op de territoriale landmassa van de Chiefs en Heads van Te Wakaminenga o Te Rangatiratanga van de Verenigde Stammen, Volkeren van Nieuw-Zeeland tot nader order."

"Het Rahui (verbod) is ingesteld op alle mRNA-gentherapieën na overweging van het bewijsmateriaal gehoord tijdens zaak COJ-07-23-0001 gehouden op 27 augustus 2023, en tribunalen TRI-07-23-0001,2,3,4, 5 en 6 gehouden op 24 september 2023."