donderdag 2 november 2023

Allerzielen

Het is vandaag Allerzielen. We denken aan wie we missen en we branden een kaarsje.
Er zijn veel gedichten over Allerzielen. Ik kies een gedicht van Hans Stolp. Aan wie denkt u bij dit gedicht? ---  stilte ---
Ik aan mijn moeder. Op een of andere manier is november haar maand. Haar geboortedag was in november en we zijn op weg naar al het sfeervolle aan het eind van het jaar, verbonden aan haar. 

Allerzielen in herfstsfeerjozefbabij     


Je leeft in mij

Ik voel: je leeft in mij
nooit zul je sterven
in mijn hart:
je leeft er voorgoed

Je hebt mij rijk gemaakt, zie ik
terugkijkend zie ik pas hóe rijk.
en nog stééds
werk je in mij
Maak je mij sterk en liefdevol

Hoe groter de afstand
tussen jou en mij
des te meer ik ga zien
wat je mij met jouw liefde gegeven hebt
en wat je nog steeds mij schenkt

Je leeft in mij
en tegelijk
leef je in de ruimte van God
behoed en beschut
door het licht ervan.
Vandaar uit werk je
in en áán mij
want liefde blijft
en is een kracht
die nimmer sterft!

Hans Stolp