donderdag 28 september 2023

Cijfers, die mensen op het verkeerde been zetten

Eerst iets 'om mee te lachen', om in Vlaanderen te blijven. Toch moest ik er even over nadenken. Ik zag Henk al naar me kijken want ik heb dat regelmatig bij bepaalde grapjes. :-)

In Nederland zijn het er veel meer denk ik en dit getal is ook maar een greep want er zullen veel mensen zijn die zich er niet over uit laten. Ik denk dus dat het er in België ook veel meer zullen zijn. 
-
Wat doen cijfers met mensen? Het kan de opinie beïnvloeden.
Vragen die voor de cijfers zorgen kunnen manipulerend zijn. Ik doe veel mee aan enquetes en soms kan je niet invullen wat je eigenlijk vind, die mogelijkheid is er niet en dan vul je dus iets in wat wel meegerekend wordt terwijl je iets anders vindt.  
Ik herinner me dat mijn moeder vroeger zei:"Hoe komen ze toch aan die cijfers, ze vragen mij nooit wat".

Iemand vertelde mij laatst dat ze alle nieuws in haar hoofd andersom zet.
Er wordt iets geschreven dus het is juist niet zo.
Ik ken ook mensen die alles klakkeloos aannemen.
Door de afgelopen jaren is het bij mij ook volledig veranderd. Ik zit tussen de twee in, maar veel dichter bij de eerste dan bij de tweede. Toch denk ik niet bij voorbaat zo, maar vaak achteraf. Dat het zo ver gekomen is moet toch zeer onaangenaam zijn voor overheid, instanties en journalistiek. Maar ja, ik las het gisteren weer, ik meen van de Volkskrant een bekende man, die zei; wij spraken met een mond (met de overheid).
Gewoon maar een voorbeeld dat ik net zag; CBS zegt dat er minder daklozen zijn.
Hoe anders is de praktijk en het gaat toch alleen om de praktijk:
"De opvangen zitten echt ramvol, dat zullen al onze leden herkennen", zegt directeur 
Esmé Wiegman van Valente, de branchevereniging voor organisaties in de maatschappelijke opvang. Een van die leden, het Leger des Heils, beaamt de drukte. De organisatie spreekt van een "overvolle maatschappelijke opvang". "Een daling zien wij helaas niet", zegt woordvoerder Menno de Boer.
Hoe komt het CBS aan die cijfers? "O
ngedocumenteerden worden uitgesloten, en mensen die jonger dan 18 en ouder dan 65 zijn worden niet meegerekend. Verder weten we niet hoe actueel de registers zijn en is het cijfer deels een schatting. Daar zit dus veel ruis", zegt Wiegman.
Hoezo worden jongeren en ouderen niet meegerekend? Er zijn juist veel ouderen dakloos!
Van deze cijfers klopt dus helemaal niets! Wat doe je mensen dan tekort. Of doen cijfers altijd mensen te kort? Heel misschien niet misschien, ik denk dat het stimulerend kan zijn als het een groei laat zien. Bijvoorbeeld, er wordt steeds meer gelezen, of er worden steeds meer biologische producten verkocht. :-) Het kan dus positief werken, maar meestal ...
Het zijn twee werelden, die van de theorie en die van het dagelijkse leven. Die verschillen hebben natuurlijk wel vaak grote gevolgen. Op de eerste plaats in dit geval, voor de daklozen zelf en de druk van het personeel, en ook voor het geld dat ernaar toe gaat.