woensdag 13 december 2023

Kersttrein

Kersttrein in Hongarije
https://x.com/CharlotteHinri6/status/1733535483878134209?s=20
Wat leuk.
Ik ben dol op dit gebied. Binnenkort iets over de Karpaten, over werkelijk eenvoudig leven.

Boedapest
SP2Zsolt

Zoveel gelezen, een paar belangrijke voorbeelden:

"Dr. Zajac* geeft toe dat hij vroeger een ‘vaccindwingeland' (mijn eigen vertaling, er staat vaccine bully) was, omdat zijn kliniek bepaalde vaccinatiepercentages moest halen. Maar zijn houding veranderde toen hij beslissingen moest gaan nemen over vaccins voor zijn eigen kinderen. In zijn eigen klinische praktijk had hij aangetoond dat het aantal vaccingewonden niet was wat de CDC en farmaceutische bedrijven beweerden, zoals ‘één op een miljoen,’ 'Maar meer dan één op de honderd werd in het ziekenhuis opgenomen vanwege vaccinatieverwondingen."
Sindsdien spreekt hij zich uit, met het gevolg dat zijn licentie hem bijna ontnomen was.
Wanneer wordt de waarheid het aller, allerbelangrijkst??

*Een gespecialiseerde kinderarts, die allerlei onderscheidingen heeft gekregen zag ik. Pediatrische medische kliniek, die routinematige zorg voor kinderen en ziekten biedt, met aanvullende expertise op het gebied van astma/allergie, ontwikkelings-/gedragszorg en natuurlijke/holistische zorg. Wij zijn een oordeelsvrije kliniek, die de keuze van ouders ondersteunt bij hun belangrijke beslissingen over de gezondheidszorg, en we vinden het fijn om ouders te ontmoeten en te zien waar ze zich bevinden in hun welzijnsreis."
Dit soort artsen, waren ze maar overal!

"Professor Brigitte König, extern hoogleraar aan de medische faculteit van de Universiteit van Maagdenburg onderzocht Corona-vaccins in een privé-laboratorium in Maagdenburg. Het resultaat is dat alle monsters besmet zijn. 
Vreemd DNA zou niet in deze hoeveelheid in het vaccin mogen zitten. Vanuit mijn standpunt is het alarmerende resultaat dat alle vijf de batches aanzienlijk vreemd DNA bevatten, wat ruim boven de limiet ligt. Het gaat over het BioNTech-Pfizer-vaccin Er zijn vijf batches aan het laboratorium van Maagdenburg gegeven omdat er een vermoeden bestond. Volgens de WHO ligt de grens bij een totaal DNA-gehalte van 10 nanogram per dosis. Het is belangrijk dat dit niet wordt overschreden, omdat het risico bestaat dat vreemd DNA menselijke cellen binnendringt.
Ze laat ons het resultaat zien van haar onderzoek. Alle 5 onderzochte partijen zijn besmet. Voor de laagste concentratie werd de grens 83 keer overschreden. De hoogste gevonden concentratie was 354 keer de limiet"