zondag 23 april 2023

Kanker, glyfosaat


Zoals bijna elke dag, zijn we al heel wat uren op. Het is nu 9 uur. Als we op zondagochtend de deur naar buiten opendoen luisteren we eerst altijd even naar de stilte. En naar de vogeltjes.
We liepen daarna in een heerlijke temperatuur, door walmen van bloesemgeur.

Dit staat vanaf 29 maart te wachten:
Verpleegkundige, werkend op een kritieke dienst: "De prikken hebben de zorg kapot gemaakt! Ik zie het iedere dag!  De zorgzwaarte is exponentieel toegenomen en mijn gevaxte collega's zijn chronisch ziek. Ze zeggen zelf: ik ben de afgelopen 2 jaar nog nooit zoveel ziek geweest."

"Britse oncoloog Angus Dalgleish waarschuwt dat kanker zich snel ontwikkelt Post-Covid-vaccinatie – “Ik heb genoeg ervaring om te weten dat dit niet toevallig is” – The Expose

Een Londense hoogleraar oncologie pleitte voor een dringende stopzetting van de boosters van Covid nadat hij zag dat kanker na boosters "snel terugkeert"." Deze terugvallen zijn agressief" Hij ziet ook veel meer leukemieën en lymfomen dan normaal. https://twitter.com/NaturallyFTW/status/1649196180415365122?s=20

Een goed bericht: Vanaf eind 2023 is glyfosaat verboden in Duitsland.
Het wetsontwerp voor het verbod is gisteren door het Duitse kabinet goedgekeurd. 
Voor privégebruik is het er al jaren verboden, in tegenstelling tot Nederland. Dat nu de boeren er niet meer mee mogen spuiten is een belangrijke ontwikkeling, al had die enge onkruidverdelger er überhaupt nooit moeten komen. Het zou fantastisch zijn, geen oranje stukken land meer die grond en water vervuilen en veel kapot maken.

Wat ik net las verbaasde me, hoveniers en waterschappen mogen geen glyfosaat gebruiken. Waarom zij niet en de rest wel? 

Kanker (lymfeklier), miskramen. In dierstudies zijn het de mannetjesmuizen die kanker krijgen. Als je twijfelt aan de gevaren die iets oplevert gebruik het dan niet, dan hoeven er ook geen muizen aan opgeofferd te worden.

Hoogleraar bodemfysica en landbeheer, Violette Geissen:
“Ik vind dat we niet alleen moeten kijken naar kanker. Het is namelijk al onomstreden bekend dat glyfosaat schadelijk is voor je darmen. Het bindt daar aan bacteriën en richt schade aan. Darmen zijn heel belangrijk voor ons immuunsysteem. Wat verder de lange termijn effecten zijn is lastig te bepalen. Wat wij in ieder geval wel zien is dat het glyfosaat niet rustig in de grond blijft zitten,. Het molecuul verspreidt zich door de lucht en via het grondwater.  

Ook de waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor de afvalwaterzuivering, hebben steeds meer moeite om pesticiden te zuiveren. “Wij zien echt dat er steeds meer stoffen in het water komen en ook veel stoffen waar we nog heel weinig van weten – stoffen die we misschien nog niet eens goed kunnen detecteren. Laat staan dat je die dan goed zou kunnen zuiveren”, zegt Unie van Waterschappen-bestuurder Sander Mager tegen EenVandaag. 

Een bijkomend effect is dat de stoffen zich kunnen samenklonteren en daarmee zorgen voor een extra giftige werking.

Dit is maar een greep uit de verwoestende werking van het gif. Ik wil wel graag de bijen nog noemen, zonder wie wij niet kunnen leven.

De Bijenstichting:


gustavorezende

In onze laatste briefing vermelden we wetenschappelijke bevindingen die aantonen dat glyfosaat-gebaseerde herbiciden op vele manieren giftig zijn voor bijen. Bijen worden blootgesteld aan deze chemicaliën via direct contact of via voedsel en verontreinigd water.

Glyfosaat-gebaseerde herbiciden worden veel gebruikt om onkruid te bestrijden in de landbouw, steden en dorpen, in de tuinen van mensen en zelfs in natuurbeschermingsgebieden. Als gevolg hiervan is blootstelling aan glyfosaat wijdverspreid in het milieu, wat onmogelijk te vermijden is voor bijen. Wat is het effect?

De factsheet toont aan dat glyfosaat:

  • Het darmmicrobioom verstoort en bijenkolonies veel kwetsbaarder maakt voor ziektes en andere schadelijke effecten.
  • De ontwikkeling van bijenbroed (eieren, larven en poppen) verstoort. Bijenbroed dat gevoed wordt met glyfosaat-verontreinigd voedsel had een vertraagde ontwikkeling van de larven en verminderd gewicht.
  • Een negatieve invloed kan hebben op de thermoregulatie van hommelkolonies: niet-dodelijke blootstelling aan glyfosaat leidt tot de indirecte afname van de kolonie.
  • Een negatieve invloed heeft op de voortplanting: glyfosaat heeft invloed op de normale ontwikkeling en voortplantingssucces van bijen.
  • Het fourageergedrag en de navigatie verstoort: glyfosaat heeft invloed op hun zenuwstelsel, wat het gedrag van bijen beïnvloedt bij zeer lage concentraties. Dit verzwakt het potentieel van de kolonie om te overleven.
  • Een negatieve invloed heeft op het leervermogen en het geheugen van bijen: glyfosaat vermindert de gevoeligheid van honingbijen voor nectar en elementaire leerprocessen en korte-termijn geheugenretentie.
  • Glyfosaat-producten bevatten co-formulanten die ook giftig kunnen zijn voor bijen. De toxiciteit van deze additieven wordt echter niet goed beoordeeld, zowel alleen als in combinatie met de andere ingrediënten.


    petraprivaat2502