maandag 1 mei 2023

Natuurlijk, maar

Dit slaat toch werkelijk alles. Het is logisch, dat het enige goede je eigen immuunsysteem is en dat een infectie hebben gehad het enige is dat goed beschermt. Voor mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben, is het een ander verhaal, maar in zijn algemeenheid is dit zoals het werkt. Ons lichaam is prachtig. Het zit ingenieus in elkaar, alles werkt samen en versterkt en beschermt elkaar. Als iedereen zich erin zou verdiepen en daardoor ook het vertrouwen zou hebben, dat je in principe niets van buitenaf hoeft te hebben om je te beschermen zou de farmacie failliet zijn. Mensen zijn het contact met de werking en kracht van hun lichaam verloren. Het vertrouwen is verschoven van binnen naar buiten. 
Dit was een inleiding om te laten zien dat mensen die ervoor gestudeerd hebben uiteraard hetzelfde zeggen, maar wat niet in het openbaar gebeurden. De steeds opnieuw opgetrommelde deskundigen verkondigden zoals afgesproken hetzelfde narratief. En sprak iemand zich wel uit, dan werd die openheid verboden. Of het bleef 'binnenskamers', al dan niet digitaal. Deze professor in de vaccinologie komt ook als sleutel-opinievormer terug in wob documenten.

De professor schreef, op 19 januari 2021 en voor mij is dit een van de allerbelangrijkste regels:
"Relatie tussen sars-cov-2 pcr-ct* waarden en besmettelijkheid, ook relevant mbt tot herbesmetting al lijken die weinig voor te komen, bescherming natuurlijke infectie tegen herbesmetting >90%.
Vervolgens ging ze langs bij vaccinfabrikanten. Hoe kan je hier op deze manier mee omgaan? Iets zeggen en het tegenovergestelde doen. Iets doen wat in mijn ogen desastreus is.
En als je vervolgens leest vanuit die hoek en gelijksoortige hoeken, wat er allemaal geschreven is, ook over de deskundigen die er totaal anders in stonden, maar nu allemaal gelijk krijgen ...
Dit bijvoorbeeld: "Duizenden therapeuten krijgen les van knettergekke complotwappies tijdens verplichte bijscholing". Ze hebben het hier over mensen die niet alleen door en door geschoold zijn, waaronder professoren zijn en een lange staat van dienst in de praktijk hebben. Die geen geldelijke belangen hebben, hun eed trouw zijn en als ze arts zijn hun patiënten. Deze mensen vertrouw ik, de andere groep helemaal niet. De groep waar Nederland blind op voer en vandaar dat alles heeft kunnen gebeuren zoals het gebeurde.
Zoals iemand zei dit soort mensen weten veel, maar waar is hun geweten?
Ik lees steeds een klein stukje van alles wat bovenkomt, anders is te veel om aan te kunnen.
Wat ik hierboven heb aangehaald is voor mij cruciaal voor die hele vreselijke tijd, die nog lang niet voor bij is.

Het gaat nu vooral door beide mannen regelmatig over de denktank, die 11 maanden voor de pandemie is opgericht. Een tank is afgeschermd, veilig. Veilig is relatief want hij kan beschoten worden en ik zag een kop, opnieuw in het nrc van februari dit jaar "Een tank kan ook zijn eigen bemanning doden". Ik kan dit artikel wederom niet lezen en weet dus niet waar het over gaat. Op een andere manier bekeken kan ik me er goed iets bij voorstellen. Met een selecte groep geheimen hebben en stiekem plannen uitwerken en uitvoeren maakt kwetsbaar. 

Een huisarts met een eigen mening en weerstand tegen hoe het ging werd door meerdere collegae belasterd, maar in die negatieve berichten over haar, die naar inspectie zijn gestuurd stond ook (weet niet wat hieraan vooraf gaat) "denk dat dat in Nederland ook het geval 
is. Thuis wordt het overlijden vaak vastgesteld, 'schouwen', door de huisarts en in het ziekenhuis door de arts-assistent. Er ligt veel druk op om Coivd-19 als hoofd-doodsoorzaak in te vullen en de formulieren gaan anoniem naar CBS."
Waar je ook kijkt, zoveel klopt niet, al zal het vast ergens wel kloppen. Maar de ernst van alles gaat nog steeds aan een deel van de mensheid voorbij. Op een gegeven moment zal het echt niet meer gaan. Bij een deel van de mensen heerst nog steeds een grote angst. Het uit zich door een grote boosheid. 
Ik zie dat bijvoorbeeld bij het Artsencollectief,* opgericht om mensen terzijde te staan. Wat zij door sommige mensen naar zich toe geslingerd krijgen, daar lusten de honden geen brood van, het is verschrikkelijk. Alleen gescheld, niets inhoudelijks.

Het Artsencollectief
*
Wij zijn een onafhankelijke non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen Maatschappij en Gezondheid. In ons werk in ziekenhuizen, huisartspraktijken en instellingen zijn we dagelijks betrokken bij de zorg voor patiënten, waar we ons al jaren met hart en ziel voor inzetten.

(Keuze)vrijheid en behoud van lichamelijke integriteit zijn voor ons fundamentele waarden en  leidraad bij al onze activiteiten.Ons doel is om met elkaar in gesprek te gaan op basis van goed onderbouwde en onafhankelijk onderzochte feiten. Geleid door een helder ethisch kompas en op basis van gelijkheid, willen wij komen tot een beleid waarbij (keuze)vrijheid en eigen regie over ieders gezondheidskeuzen voorop staan."

Zo wil iedereen toch uiteindelijk dat er met hem om wordt gegaan?
Als je bewust of onbewust bang bent wil je misschien gewoon horen wat je moet doen, dan hoef je zelf niet na te denken. Ik kan me er niets bij voorstellen.  

Voor mensen die zich wat meer willen verdiepen in wat verborgen was volg @CeesCees72 en 
---

Na deze onthullingen nog even over onze wandeling vanmorgen. Er is hier nu ook overal daslook en er zijn veel boshyacinten, ze lijken, in het klein op de bekende hyacinten. Ze staan vaak bij elkaar in de buurt.  


*Ik dacht altijd dat het andersom was < groter want het gaat van klein naar groot en > groot naar klein. Henk vertelde me dat je kan onthouden dat < kleiner dan betekent omdat je er een k van kan maken.

Hij zei net zo lief dat het zo'n vertrouwd geluid is als de kachel snort, de poes spint of ik typ. :-)