dinsdag 6 december 2022

Gif

Der Stern | 23 november 2022 | Doris Schneyink | 360 Magazine
"Een boer in Sleeswijk-Holstein behandelt de grond (voor tarwe) vóór het zaaien met glyfosaat, een ‘totaal’ bestrijdingsmiddel dat elke vorm van onkruid doodt. Hij gebruikt ook fungiciden tegen schimmels als echte meeldauw, die de tarwe in de volgende groeistadia zouden kunnen aantasten.
Deze landbouwer heeft het graag over de ‘gereedschapskist’ die boeren nodig hebben om goede oogsten te verkrijgen. Daar hoort veel kunstmest en gif bij; gemiddeld wordt in Duitsland bijna drie kilogram bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt [in Nederland was dat in 2020 gemiddeld 7,1 kilo per hectare].
Dat heeft gezorgd voor een indrukwekkende toename van de oogsten in de afgelopen zestig jaar. Tegelijkertijd zijn de gevolgen van intensieve monocultuur verwoestend: veel bodems raken uitgeput. De biodiversiteit vermindert en daardoor neemt ook de veerkracht van ecosystemen af."

En dat gaat het nog niet over wat al dat gif in de lichamen van mensen doet. Er zijn nu verschillende experimenten gaande in Duitsland met genetisch gemodificeerde gewassen en kweken op een natuurlijker manier. Maar kon elke boer maar een biologische mogelijkheid krijgen. Veel minder dieren en schone gewassen. Wat zou dat de mensheid goed doen.