woensdag 28 december 2022

Moedeloos en machteloos. Binnen is het gezellig

Ik schreef gisteren dat mensen die overleden zijn niet meetellen aan het onderzoek naar oversterfte. Dan klopt al niets van het hele onderzoek. Net las ik weer van een vrouw waarvan de man 36 uur na de prik overleed en dus  dubbel niet meetelt omdat er twee weken voorbij moeten zijn voordat iemand als gevaccineerd meegeteld wordt. Ik lees vaak dat mensen kort na de prik overlijden. Wat een scheve, oneerlijke toestand. En als ik dan Agnes Kant hoor over de veiligheid van de prikken denk ik dat de stof het waarheidsbesef in haar hoofd aantast. Ze ziet toch wat er gebeurt?? Hoe bestaat het. Om moedeloos van te worden. Moedeloos en machteloos want wat kan je doen om het tij te keren? Dan gaat het alleen nog maar over openheid, oprechtheid. Soms voelt het of we volledig overgeleverd zijn aan beslissingen van buitenaf. Het enige wat rest is onze eigenwaarde. Daar moeten we het mee doen (ik hoor Mr. Frank Visser) en het is het allerbelangrijkste wat er bestaat, de puurheid van jezelf trouw zijn, door alle stormen heen, maar het maakt het gedrag van een groot deel van de wereld om ons heen niet minder ernstig.
Als je weet hoeveel moeite het kost om klachten aan te melden (en waar komen ze terecht?) en het schijnt maar 10% te zijn dat contact opneemt. Dan nog is zelfs bij Lareb een lange lijst met klachten.
Het onderzoek naar oversterfte zou veel waardevols op kunnen leveren. Dit onderzoek natuurlijk niet. Van generlei waarde.
Een reactie van een huisarts: "men geeft dus data vrij van gevaccineerden die niet zijn overleden om onderzoek naar (over)sterfte mee te doen? Eh…. "