maandag 16 januari 2023

Stem laten horen en liefdevolle aandacht

Arts en wetenschapper Jona Walk van de Vierde Golf:
De Vierde Golf is een vereniging die zich inzet voor een crisisbestendige democratie.
Voor zelfbeschikking en zeggenschap in een onverdeelde wereld.


                                      Onverdeeld!

                                       PIRO4D

                                                                    Zo schattig. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden
"Komende week start de behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel om de mogelijkheid tot collectieve dwangmaatregelen op te nemen in de Wet publieke gezondheid. 
Dit is een laatste kans om te voorkomen dat het zogenaamde "nieuwe normaal" permanent wordt en de regering een "gereedschapskist" krijgt toebedeeld die in een vrije samenleving niet thuishoort". Laat je stem horen! Laat weten waarom je tegen de wet bent. Schrijf een bericht aan de griffier van de EK en vraag hem dat bericht door te sturen aan alle Eerste Kamerleden." 
https://www.eerstekamer.nl/stuur_een_bericht_aan?key=vks5js3x0dcn
en/of stuur een tweet: @EersteKamer

Als deze wet erdoor komt en zeker in combinatie met een controle pas is er geen einde aan mogelijkheden en invloed. Op Duitsland schijnt er een tv programma aan gewijd te zijn.

Mevrouw Kaag wil democratie verbieden om democratie te krijgen. Natuurlijk zijn er grenzen, maar dan gaat het om gevaar. 
Het gaat toch niet om mensen die een andere, gefundeerde mening hebben?
Blijkbaar wel.  

Ik vind overigens wet en pas een groot gevaar! Wie wil er in een land als China leven, zonder vrijheid? Ik denk nog steeds dat veel mensen niet beseffen hoe het zal gaan als je gecontroleerd wordt, of als er zomaar strenge (wat bleek) zinloze regels worden opgelegd met heel ernstige gevolgen. We hebben landen waarvan we het nooit hadden kunnen bedenken agressief zien reageren op mensen die iets anders vinden. Het blijkt zo eenvoudig te kunnen. En dat is heel eng. Het maakt de leiding van een land onbetrouwbaar. Als mensen geen vertrouwen meer hebben verandert alles. Dat wil je voorkomen terwijl je er zelf voor gezorgd hebt.

Ik denk nog steeds dat de enige manier voor een ommekeer iets groots is wat moet gebeuren, zodat alles op zijn kop staat en overblijft wat werkelijk belangrijk is. Henk liet me net een arts in het OLVG in Amsterdam zien, die naast alle formulieren liggen die ingevuld moeten worden als een patiƫnt opgenomen wordt. De rij papieren is veel langer dan de man! Een voorbeeld van bureaucratie die bijna overal is doorgedrongen en vooral in de gezondheidszorg en onderwijs.
Plekken waar het vooral gaat om liefdevolle aandacht.  
Die liefde en aandacht helpen in ziekenhuizen het genezingsproces, laat ouderen vol warmte en respect nog ouder worden en in die sfeer afscheid van het leven nemen,


geralt


en in het onderwijs draagt het bij aan zelfvertrouwen waardoor kinderen meer mogelijkheden hebben en anders in het leven staan.